Så gäller Länsförsäkringars livförsäkringar

Alla försäkringar gäller fullt ut utan några inskränkningar för naturkatastrofer. De livförsäkringar som kan bli aktuella på grund av den inträffade naturkatstrofen är liv- och pensionsförsäkring, sjuk- och olycksfallsförsäkring, premiebefrielseförsäkring, dödsfallsförsäkring samt gruppförsäkringar.

Länsförsäkringar har hög beredskap för ett ökat antal anmälningar av försäkringsfall. I dagsläget gäller normalt anmälningsförfarande och vanliga handläggningsrutiner. Länsförsäkringars erfarenheter från Estonia-katastrofen är att det kan bli aktuellt att, i samråd med berörda myndigheter, se över möjligheten att korta ned de nödvändiga utredningstiderna. Detta gäller framförallt myndigheternas utredning av och registrering av dödsfall. För ytterligare information kontakta: Raoul Telander 08-588 403 07 Chefjurist Länsförsäkringar Liv 070-574 91 84 raoul.telander@lansforsakringar.se Dag Rosander 08-588 414 99 Presschef Länsförsäkringar AB 073-964 14 99 dag.rosander@lansforsakringar.se

Om oss

Länsförsäkringsgruppen består av 23 lokala och kundägda länsförsäkringsbolag och det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB. Genom sitt lokala länsförsäkringsbolag får kunderna en helhet av bank- och försäkringstjänster. Genom Agria Djurförsäkring erbjuder vi djur- och grödaförsäkring, genom Länsförsäkringar Fastighetsförmedling helhetslösningar för en trygg bostadsaffär och genom Wasa Kredit finansieringstjänster som leasing, avbetalning och lån.

Prenumerera