Så många fler bostadskvadrat kan män köpa

Länsförsäkringar har med hjälp av inkomststatistik från SCB räknat fram hur många kvadrat bostad kvinnor och män kan köpa i respektive län. Analysen visar att det på grund av inkomstskillnader mellan könen blir stor skillnad på hur stort kvinnor och män kan bo. Amorteringskrav och krav på kontantinsats bidrar dessutom till utmaningarna. I genomsnitt kan män köpa 65 procent större lägenhet än kvinnor. 

I bankernas kreditprövning görs en bedömning av hur mycket pengar en bostadsköpare kan låna vid bostadsköp. Dessutom tillkommer krav på kontantsinsats och amortering i linje med de två nyligen införda amorteringskraven. Inkomsten är en avgörande faktor för hur stort bolån som beviljas och eftersom kvinnor i genomsnitt har lägre inkomst än män får det en direkt konsekvens vid bostadsköp. Kvinnor kan helt enkelt köpa färre kvadrat bostad. 

– Bostadsmarknaden är ännu ett exempel på vilka konsekvenser kvinnors lägre löner får. Jag tycker det är viktigt att lyfta fram de här aspekterna så att man så tidigt som möjligt kan försöka ta tag i sin situation. Det kan handla om att börja spara eller att kompensera den partner som tar ut mest föräldraledighet, säger Emma Persson, privatekonom på Länsförsäkringar.

Antal kvadratmeter kvinnor respektive män kan köpa


Källa; Svensk Mäklarstatistik och SCB

Att kvinnor inte får köpa lika stor lägenhet kan bli särskilt kännbart vid en eventuell separation. Om parets inkomster är olika höga kan det få konsekvenser när man ska köpa ett eget boende.

– Vid en skilsmässa delar man oftast på föräldraskapet och vill att barnen ska fortsätta att bo nära skola, dagis och kompisar. Att då behöva bo trängre hos mamma kan säkert upplevas orättvist och spär på den redan ansträngda känslomässiga situation som en skilsmässa kan innebära, säger Emma Persson.

Tips till kvinnor

Prata pengar med din partner

Båda parter bör känna sig trygga och självständigt och ha möjlighet att fatta egna beslut. Detta är särskilt viktigt om den ena partnern tjänar mindre än den andra. Fundera på vad som skulle hända vid en eventuell separation och öronmärk gärna era egna sparanden genom att skriva äktenskapsförord som gör sparandet till enskild egendom. På så vis ingår inte det individuella sparandet i bodelningen. 

Hitta sparutrymmet i vardagen                          

Det bästa sättet att hitta sparutrymmet är att skaffa kontroll över sin ekonomi. Det görs bäst genom en god överblick över inkomster och utgifter.  Det kan räcka med ett par gånger per år och kan göras med hjälp av något av de digitala hjälpmedel som finns idag. Är inkomsterna olika kan ni behöva komma överens betala en proportionell andel av hushållets utgifter så att båda parter har råd att spara.

Sätt av pengar direkt

Vänta inte med sparandet till månadens slut. Ibland tar pengarna slut innan månaden gör det. Sätt av pengar med automatisk överföring så att du vet att det blir av.

För ytterligare information kontakta:
Emma Persson, privatekonom på Länsförsäkringar. Tel. 076-109 27 30
Länsförsäkringars pressjour, Tel. 08 – 588 418 50

Länsförsäkringsgruppen består av 23 lokala och kundägda länsförsäkringsbolag och det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB. Genom sitt lokala länsförsäkringsbolag får kunderna ett helhetserbjudande inom bank, försäkring och pension. Genom Agria Djurförsäkring erbjuder vi djur- och grödaförsäkring, genom Länsförsäkringar Fastighetsförmedling helhetslösningar för en trygg bostadsaffär och genom Wasa Kredit finansieringstjänster som leasing, avbetalning och lån.

Taggar:

Om oss

Länsförsäkringsgruppen består av 23 lokala och kundägda länsförsäkringsbolag och det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB. Genom sitt lokala länsförsäkringsbolag får kunderna en helhet av bank- och försäkringstjänster. Genom Agria Djurförsäkring erbjuder vi djur- och grödaförsäkring, genom Länsförsäkringar Fastighetsförmedling helhetslösningar för en trygg bostadsaffär och genom Wasa Kredit finansieringstjänster som leasing, avbetalning och lån.