Sex av tio vill ha skattegynnat pensionssparande

Majoriteten av svenskarna tror inte att den allmänna pensionen och avtalspensionen kommer att vara tillräcklig att leva på när de går i pension. Och det finns ett stort stöd för ett skattegynnat privat pensionssparande. Det är delar av innehållet i en färsk rapport från Länsförsäkringar.

Rapporten bygger på intervjuer med 1 000 personer i åldern 20-69 år. Den visar bland annat att 82 procent av svenskarna inte tror att den allmänna pensionen och avtalspensionen är tillräcklig för att ge en rimlig levnadsnivå vid pensionen.

Rapporten visar också på ett starkt stöd för den avdragsrätt för privat pensionssparande som finns idag. 62 procent anser att staten skattemässigt ska gynna det privata pensionssparandet. Stödet är starkt hos både kvinnor och män och i alla åldrar. Om avdragsrätten skulle försämras uppger 20 procent att de skulle minska sitt pensionssparande.

– Frågan om avdragsrätt är inte alls självklar. Men mycket talar för att staten bör stimulera det privata pensionssparandet, genom avdragsrätt eller på något annat sätt. De allra flesta kommer att ha ett behov att komplettera sin pension med eget sparande. Och ett långsiktigt individuellt sparande är viktigt både för den enskilde och för samhället, säger Mats Wester, pensionsexpert på Länsförsäkringar.

Mer i rapporten:

  • 64 procent av svenskarna pensionssparar privat. Kvinnor och män pensionssparar i samma utsträckning. Men det är fortfarande få unga som har ett privat pensionssparande. 
  • 20 procent skulle spara mindre än idag om avdragsrätten på pensionssparande försämrades. 55 procent skulle spara som de gör idag. 20 procent vet inte hur de skulle göra.
  • Det finns en stor okunskap bland dem som har avtalspension om hur valsystemet fungerar.
  • Åtta av tio vill placera sin avtalspension helt fritt. Idag begränsas valet av vilka pensionsförvaltare som är upphandlade genom central valcentral.

För att läsa hela rapporten se bifogad pdf.

Se också Länsförsäkringars nyhetrum.  

För ytterligare information kontakta:

Mats Wester, pensionsexpert Länsförsäkringar, 073-964 10 21

Länsförsäkringars pressjour, 08-588 418 50  

Länsförsäkringsgruppen består av 24 lokala och kundägda länsförsäkringsbolag och det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB. Genom sitt lokala länsförsäkringsbolag får kunderna en helhet av bank- och försäkringstjänster. Genom Agria Djurförsäkring erbjuder vi djur- och grödaförsäkring och genom Länsförsäkringar Fastighetsförmedling helhetslösningar för en trygg bostadsaffär.

Taggar:

Om oss

Länsförsäkringsgruppen består av 23 lokala och kundägda länsförsäkringsbolag och det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB. Genom sitt lokala länsförsäkringsbolag får kunderna en helhet av bank- och försäkringstjänster. Genom Agria Djurförsäkring erbjuder vi djur- och grödaförsäkring, genom Länsförsäkringar Fastighetsförmedling helhetslösningar för en trygg bostadsaffär och genom Wasa Kredit finansieringstjänster som leasing, avbetalning och lån.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar