Sju av Länsförsäkringars fonder slog index tredje kvartalet

Sju av Länsförsäkringars fonder slog index tredje kvartalet Sju av Länsförsäkringars fonder utvecklades bättre än sina index fram till och med tredje kvartalet 2001. Bäst absolut avkastning hade Euroobligationsfonden med nära 15 procent. Även Länsförsäkringars räntefonder hade en bra avkastning under det tredje kvartalet. - Den negativa utvecklingen på världens aktiemarknader har pågått länge nu och det påverkar våra aktiefonder negativt. Sverigefonderna har dock lyckats hyggligt bra relativt sina jämförelseindex, medan utvecklingen varit svagare i våra utlandsplacerande aktiefonder. På räntesidan har vi lyckats desto bättre och där har vi ett mycket starkt erbjudande till våra kunder, säger Örian Söderberg, VD i Länsförsäkringar Fonder. Av Länsförsäkringars totalt 31 fonder som har index hade Fastighetsfonden bäst relativ avkastning och slog index med 10 procentenheter. Även Länsförsäkringars Japanfond och de långa räntefonderna lyckades bra jämfört med sina index. Totalavkastningen i Euroobligationsfonden var hög vilket beror på de fallande räntorna och på att euron stärkts påtagligt mot den svenska kronan. Fonden har under perioden haft ett mycket stort inflöde av nytt kapital som företrädesvis placerats i femåriga tyska statsobligationer. - Vi ska inte sticka under stol med att flera av våra fonder har gått ned. Detta understryker två viktiga saker. För det första är det nödvändigt att sprida riskerna i sitt sparande. För det andra är majoriteten av kunderna långsiktiga i sina placeringar, då är det viktigt med en fondförvaltare som tänker långsiktigt och är uthållig, säger Örian Söderberg. För ytterligare information kontakta Örian Söderberg 078-588 408 90 VD Länsförsäkringar Fonder 073-964 08 90 orian.soderberg@lansforsakringar.se Mikael Östlund 08-588 410 94 Informationschef Länsförsäkringar 070-553 12 82 mikael.ostlund@lansforsakringar.se Länsförsäkringsgruppen är med 24 självständiga länsförsäkringsbolag och det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB Sveriges enda kundägda och lokalt förankrade försäkringsgrupp. Länsförsäkringar har ett brett utbud av försäkringar och finansiella tjänster för företag och privatpersoner. Länsförsäkringsgruppen är dominerande inom svensk sakförsäkring. Marknadsandelen uppgår till cirka 28 procent. Marknadsandelen inom liv- och pensionsförsäkring är cirka 8 procent. Inom Länsförsäkringsgruppen ingår även bank, kapitalförvaltningsbolag, livbolag, fondbolag samt Agria Djurförsäkring. Länsförsäkringsgruppen förvaltar tillgångar om drygt 190 miljarder kronor. Premieinkomsten uppgick år 2000 till drygt 19 miljarder kronor. Fondernas utveckling jämfört med index, 2001-01-01 -- 2001-09-28 Länsförsäkringar Förvaltare Avkastning Index Differens Fastighetsfonden Gunnar Lindberg -7,41% -17,78% 10,37% Japanfonden Anders Evander -13,98% -15,81% 1,83% Mega Obligation Björn Jonsson 3,38% 2,98% 0,39% Obligationsfond Björn Jonsson 3,36% 2,98% 0,38% Mega Sverige Peder Tiricke -26,48% -26,70% 0,22% Mega Statsobligation Björn Jonsson 2,93% 2,81% 0,13% Penningmarknadsfond Björn Jonsson 3,50% 3,40% 0,10% Likviditetsfond Björn Jonsson 3,16% 3,24% -0,08% Sverigefonden Anders Larsson -26,80% -26,70% -0,10% Euroobligation Björn Jonsson 14,49% 15,76% -1,27% Tillväxtmarknadsfonden Anders Evander -17,21% -15,37% -1,84% Asienfonden Anders Evander -19,69% -17,24% -2,45% Mega Nordamerika Anders Evander -17,28% -14,14% -3,14% Trygghetsfond Per Lundborg -18,52% -14,86% -3,66% Totalfonden Per Lundborg -25,23% -21,06% -4,18% P2010-fonden Per Lundborg -23,64% -18,76% -4,88% Nordamerikafonden Anders Evander -19,33% -14,14% -5,19% 2020-fonderna Per Lundborg -25,12% -19,92% -5,20% Globalfonden Per Lundborg -22,66% -16,19% -6,47% U-hjälpsfonden Björn Randevik -22,44% -15,40% -7,04% Hjärnfonden Björn Randevik -29,83% -21,25% -8,58% Europafonden Håkan Lundmark -28,09% -19,50% -8,60% Mega Europa Håkan Lundmark -29,13% -19,50% -9,64% Småbolagsfonden Gunnar Lindberg -45,94% -33,10% -12,85% Branschfokusfonden Philip Wendt -36,33% -21,07% -15,26% Miljöteknikfonden Björn Randevik -37,27% Internetfonden Philip Wendt -77,21% Källa: Riskanalys, Länsförsäkringar Kapitalförvaltning ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/26/20011026BIT00960/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/26/20011026BIT00960/bit0002.pdf

Om oss

Länsförsäkringsgruppen består av 23 lokala och kundägda länsförsäkringsbolag och det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB. Genom sitt lokala länsförsäkringsbolag får kunderna en helhet av bank- och försäkringstjänster. Genom Agria Djurförsäkring erbjuder vi djur- och grödaförsäkring, genom Länsförsäkringar Fastighetsförmedling helhetslösningar för en trygg bostadsaffär och genom Wasa Kredit finansieringstjänster som leasing, avbetalning och lån.

Prenumerera

Dokument & länkar