Skadeförebyggande åtgärder dämpar oron för klimatförändringar

Oron kring klimatförändringarna är djup bland svenskarna. I ny undersökning från Länsförsäkringar framgår att 7 av 10 (72 procent) oroar sig en del, mycket eller extremt mycket för klimatförändringar. Nästan var tredje (29 procent) oroar sig lite eller inte alls.

– Största skillnaden ser vi mellan män och kvinnor. Bland kvinnorna är andelen som oroar sig mycket eller extremt mycket 39 procent. Andelen män som är lika oroliga uppgår till 27 procent, säger Bengt Johansson, skadeexpert på Länsförsäkringar.

Skador av olika slag har en stor negativ inverkan på miljön. Exempelvis motsvarar en vattenskada i villa i genomsnitt 300 kilo koldioxid vilket i sin tur motsvarar 1 500 kilometers bilkörning. En villabrand orsakar i genomsnitt koldioxidutsläpp på 25 ton.

– Det finns en hel del man kan göra själv som privatperson för att förbättra miljön och minska utsläppen vid skada. En enkel åtgärd är att använda miljöriktiga material med innehållsdeklaration när man renoverar hemma. En annan är att vara noggrann med att följa de senaste reglerna inför renovering av våtutrymmen, säger Bengt Johansson, skadeexpert på Länsförsäkringar.

5 tips för att dämpa oron och bidra till en bättre miljö:

• Se till att golvbrunnar är försedda med skydd som förhindrar baktryck och underhåll befintliga skyddsanordningar regelbundet.
• Kräv intyg på att installationerna är korrekt gjorda och funktionstestade.
• Skaffa manuell pump för att kunna pumpa bort avloppsvatten från källarplanet.
• Se till att brandvarnare, gärna flera, finns uppsatta och kontrollera med jämna mellanrum att batterierna i dem är färska.
• En brandsläckare och en brandfilt på plats kan göra skillnad mellan övertändning och en begränsad brand.

Om undersökningen:
Totalt har 13 052 svenskar mellan 16 och 69 år intervjuats av Hermelin Nordic Research på uppdrag av Länsförsäkringar. Resultatet är uppdelat på kön, ålder, inkomst och län.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Bengt Johansson, skadeexpert Länsförsäkringar AB
08-588 411 74, 070-57 970 67
bengt.g.johansson@lansforsakringar.se

Tina Kardum, biträdande presschef Länsförsäkringar AB
08-588 418 04, 070-922 37 93
tina.kardum@lansforsakringar.se

Om oss

Länsförsäkringsgruppen består av 23 lokala och kundägda länsförsäkringsbolag och det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB. Genom sitt lokala länsförsäkringsbolag får kunderna en helhet av bank- och försäkringstjänster. Genom Agria Djurförsäkring erbjuder vi djur- och grödaförsäkring, genom Länsförsäkringar Fastighetsförmedling helhetslösningar för en trygg bostadsaffär och genom Wasa Kredit finansieringstjänster som leasing, avbetalning och lån.

Prenumerera