Småföretagare saknar ofta långsiktig plan

Drygt en tredjedel småföretagare saknar en långsiktig plan för sin verksamhet. Hälften av företagarna planerar att antingen sälja företaget till någon utomstående eller att lämna över till nästa generation. Det visar en undersökning från Länsförsäkringar.

– Att så många inte har någon långsiktig plan för sitt företag är bekymmersamt. En tydlig strategi och tydliga mål gör de flesta företag mer effektiva. Det kanske också kan tolkas som en viss uppgivenhet för företagandet, att man inte vet hur det kommer att bli framöver, säger Mats Olausson på Länsförsäkringar.

I östra Sverige finns störst andel småföretagarna som säger att de inte har någon långsiktig plan för sitt företag, 38 procent. I norra Sverige finns lägst andel småföretagare som säger att de inte har någon långsiktig plan, 30 procent. Här är istället intresset för att sälja företaget till anställda något större än i övriga delar av landet.

I södra Sverige är företagarna däremot mer villiga att sälja till någon utomstående än vad man är i övriga delar av landet.

Fråga: Vilket av följande stämmer bäst in på dina tankar om ditt företagande på lång sikt? (totalt)

Har inga tankar på lång sikt: 35 %
Sälja till någon extern: 25 %
Generationsväxla: 23 %
Sälja till anställda: 8 %
Avveckla: 2 %
Börsintroducera: 0 %
Annat: 7 %

Om undersökningen:
Totalt har 1300 VD:ar eller ägare intervjuats av Norstat Sverige på uppdrag av Länsförsäkringar. Undersökningen är genomförd bland företag med 5-49 anställda.

För ytterligare information, kontakta:
Mats Olausson, företagsmarknadschef Länsförsäkringar Uppsala
Telefon: 018-68 57 71, mobil: 070-639 07 71
mats.olausson@uppsala.lansforsakringar.se

Dag Rosander, presschef Länsförsäkringar AB
08-588 414 99, 073-96 414 99
dag.rosander@lansforsakringar.se

Om oss

Länsförsäkringsgruppen består av 23 lokala och kundägda länsförsäkringsbolag och det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB. Genom sitt lokala länsförsäkringsbolag får kunderna en helhet av bank- och försäkringstjänster. Genom Agria Djurförsäkring erbjuder vi djur- och grödaförsäkring, genom Länsförsäkringar Fastighetsförmedling helhetslösningar för en trygg bostadsaffär och genom Wasa Kredit finansieringstjänster som leasing, avbetalning och lån.

Prenumerera