Stor okunskap om barns försäkringsskydd

Många barn kan vara oförsäkrade på sportlovet. Sju av tio vet inte eller tror att den vanliga hemförsäkringen täcker kostnaderna för en olycka. Nästan lika många tror eller vet inte heller om man har ekonomiskt skydd om barnet skulle bli sjukt. Det visar en undersökning som Länsförsäkringar genomfört.

Undersökningen visar att många svenskar felaktigt tror eller inte vet om de har ekonomiskt skydd om något skulle hända barnen.

– Många tror felaktigt att den vanliga hemförsäkringen täcker kostnaderna om barnet blir sjukt eller skadas, men så är det inte, säger Susanne Fagerberg, skadechef på Länsförsäkringar Uppsala. Därför är det viktigt att se till att ditt barn har en barnförsäkring som gäller både vid sjukdom och olycksfall.

Vanliga sjukdomar bland barn, som till exempel diabetes och allergier, omfattas inte av hemförsäkringen. I svåra fall kan föräldrarna tvingas gå ner i arbetstid för att ta hand om barnet och en sjukdom hos ett barn kan i vissa fall betyda ekonomiska konsekvenser under lång tid i livet. Se gärna ett exempel längre ned i pressmeddelandet.

– Många föräldrar tror kanske också att de försäkringar som kommunen tecknat utgör ett bra skydd men de gäller i de flesta fall bara vid olycksfall och inte vid sjukdom hos barnet, fortsätter Susanne Fagerberg. Dessutom kan skyddet också vara begränsat till att bara gälla under den tid som barnet vistas på dagis eller i skolan. Det kan också vara så att ditt barn inte täcks av någon försäkring alls på fritiden och lov.

Okunskapen är störst bland yngre, men även i åldersgruppen 36-55 år, där många har små barn, tror var fjärde att hemförsäkringen täcker kostnader på grund av sjukdom.

– I dag tror jag att de flesta vet att hemförsäkringen inte omfattar bilen eller hunden och då är det oroväckande att så många går i villfarelsen att hemförsäkringen täcker sjuk-och olycksfall. Jag vet inte vad okunskapen bottnar i men det kanske har att har att göra med en övertro på samhällets skydd, säger Susanne Fagerberg

För ytterligare information, kontakta gärna:
Susanne Fagerberg, skadechef, Länsförsäkringar Uppsala. Tel. 070 – 609 56 89
Länsförsäkringars pressjour. 08 – 588 418 50

Ett exempel

Erik 7 år får diagnosen diabetes som kräver insulinbehandling;

Erik kommer akut till sjukhuset och blir inskriven över natten och får stanna i 14 dagar. Därefter behöver Erik vård i hemmet i minst 30 dagar. Efter en utredning beslutar Försäkringskassan att Eriks föräldrar har rätt till ett halvt vårdbidrag i två år och därefter en fjärdedels vårdbidrag i ytterligare fem år. Eriks diabetes bedöms också ge en 15 procentig medicinsk invaliditet. Eriks diabetes anses inte påverka hans förmåga att arbeta i framtiden. Erik har en barnförsäkring med ett försäkringsbelopp på 30 prisbasbelopp och därför får Erik och hans föräldrar i det här fallet:

Akutvårdsersättning                                       660 kronor
Ersättning för sjukhusvistelse                      6 160 kronor
Ersättning för vård i hemmet                    10 560 kronor
Halvt kostnadsbidrag i två år                    88 000 kronor
En fjärdedels kostnadsbidrag i fem år    110 000 kronor
Medicinsk invaliditetsersättning              198 000 kronor

Totalt                                                      413 380 kronor*

*Beloppen är beräknade på prisbasbeloppet 2012 som är 44 000 kronor.

Exempel på vad en barnförsäkring kan innehålla;
• Invaliditetskapital vid både sjukdom och olycksfall
• Ersättning för vanprydande ärr
• Ekonomisk första hjälp vid vissa diagnoser
• Ersättning för vård i hemmet
• Kostnadsbidrag
• Ersättning för olika typer av kostnader
• Ersättning vid dödsfall
• Betalningsbefrielse vid vårdnadshavares dödsfall
• Vidareförsäkring utan hälsoprövning efter 25 års ålder.

Om undersökningen
Under 2012 intervjuades 1 016 personer mellan 18 och 70 år med hjälp av webbenkäter. Intervjuerna genomfördes av Snabba Svar på uppdrag av Länsförsäkringar.

Frågorna som ställdes:
Om ditt barn blir sjukt, tror du då att din hemförsäkring täcker eventuella kostnader kopplade till sjukdomen?
Om ditt barn råkar ut för en olycka, tror du då att din hemförsäkring täcker eventuella kostnader kopplade till olyckan?

Länsförsäkringsgruppen består av 23 lokala och kundägda länsförsäkringsbolag och det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB. Genom sitt lokala länsförsäkringsbolag får kunderna en helhet av bank- och försäkringstjänster. Genom Agria Djurförsäkring erbjuder vi djur- och grödaförsäkring och genom Länsförsäkringar Fastighetsförmedling helhetslösningar för en trygg bostadsaffär.

Taggar:

Om oss

Länsförsäkringsgruppen består av 23 lokala och kundägda länsförsäkringsbolag och det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB. Genom sitt lokala länsförsäkringsbolag får kunderna en helhet av bank- och försäkringstjänster. Genom Agria Djurförsäkring erbjuder vi djur- och grödaförsäkring, genom Länsförsäkringar Fastighetsförmedling helhetslösningar för en trygg bostadsaffär och genom Wasa Kredit finansieringstjänster som leasing, avbetalning och lån.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar