Trots mer i plånboken sparas det mindre till barnen

Runt 160 000 kronor tycker föräldrar är ett rimligt belopp att ta sikte på när de sparar till barnen men pappor tycker högre belopp än mammor. Men trots att de flesta hushåll har mer att spendera har sparandet till barnen minskat med 12 procent sedan 2012. Barnens genomsnittliga sparkapital har däremot ökat rejält under samma period. Och sparande i fonder ligger fortfarande i topp.  

Föräldrars sparande till barnen har ökat stadigt sedan 2005 då första undersökningen gjordes. Men i år ser vi en nedgång i sparbeloppet jämfört med den sista undersökningen 2012. I snitt sparas 452 kronor per månad per barn mot 515 kronor år 2012. Antal syskon har betydelse för hur mycket som föräldrar sparar till varje barn och störst nedgång syns bland de som har fler syskon.

Sparbelopp i snitt per månad till barnen 

2015 2012 2009 2007 2005
SNITT (kr) 452 515 498 432 414
1 barn 539 579 607 545 518
2 barn 417 490 461 393 398
3 barn 357 472 428 330 279

Genomsnittligt månadssparande per barn och år, 2015 jämfört med 2012, 2009, 2007 och 2005.

– Det är förvånande att sparande till barnen har sjunkit de senaste åren med tanke på att hushållen generellt har fått det bättre ekonomiskt. Men barnens sparkapital som till stor del har placerats i fonder, har däremot ökat rejält under samma period vilket kan vara en delförklaring till att det regelbundna sparandet har minskat. Föräldrarna kan istället ha valt att satsa på eget sparande, eftersom sparkvoten under samma period ökade eller valt att spenderat dem på andra saker, säger Länsförsäkringars privatekonom Elisabeth Hedmark.

Barnens sparkapital i snitt

Genomsnittligt totalt sparande per barn år 2015 jämfört med 2012.


– Intressant att papporna i snitt uppger 188 000 kronor som ett rimligt belopp att totalt ge barnen när de ska flytta hemifrån, medan mammorna anser att 126 000 kronor är lagom. Det återspeglar troligen den ekonomiska ställningen mellan kvinnor och män generellt sett. Men beloppen skiljer sig åt även beroende på föräldrarnas ålder och inkomst, avslutar Elisabeth Hedmark.

Undersökningen i sin helhet finns att läsa i rapporten ”Så sparar vi till våra barn” våren 2015.

Om undersökningen

Undersökningen genomfördes genom webbintervjuer av 1 000 personer mellan 18 och 65 med barn under 18 år. Intervjuerna genomfördes av PFM Research på uppdrag av Länsförsäkringar. Bak-grundfrågor i undersökningen är hushållsinkomst, kön, ålder, antal hemmavarande barn, bo-endeform och social situation.

Frågeställningarna var:

  • Hur mycket pengar sparas totalt till ditt/dina barn per år?
  • Hur stort sparkapital har barnet/barnen idag?
  • På vilket/vilka sätt sparas det till ditt/dina barn?
  • Hur stort sparkapital, inklusive värdeökning, tycker du är rimligt att ge ditt barn totalt sett?
  • Sparar du till detta/dessa barn i ditt eget namn eller i barnets/barnens namn?

För ytterligare information kontakta:

Elisabeth Hedmark, privatekonom på Länsförsäkringar, telefon 073-96 419 69

Länsförsäkringars pressjour, telefon 08-588 418 50


Länsförsäkringsgruppen består av 23 lokala och kundägda länsförsäkringsbolag och det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB. Genom sitt lokala länsförsäkringsbolag får kunderna en helhet av bank- och försäkringstjänster. Genom Agria Djurförsäkring erbjuder vi djur- och grödaförsäkring, genom Länsförsäkringar Fastighetsförmedling helhetslösningar för en trygg bostadsaffär och genom Wasa Kredit finansieringstjänster som leasing, avbetalning och lån.

Taggar:

Om oss

Länsförsäkringsgruppen består av 23 lokala och kundägda länsförsäkringsbolag och det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB. Genom sitt lokala länsförsäkringsbolag får kunderna en helhet av bank- och försäkringstjänster. Genom Agria Djurförsäkring erbjuder vi djur- och grödaförsäkring, genom Länsförsäkringar Fastighetsförmedling helhetslösningar för en trygg bostadsaffär och genom Wasa Kredit finansieringstjänster som leasing, avbetalning och lån.