UC:s samgående med Asiakastieto slutfört

Samtliga villkor för samgåendet mellan UC AB och Asiakastieto Group Plc, som offentliggjordes 24 april 2018, har nu uppfyllts och samgåendet slutfördes den 29 juni 2018. 

Länsförsäkringar Bank har erhållit 31782 aktier i Asiakastieto Group Plc och 0,4 miljoner euro kontant. De erhållna aktierna motsvarar 0,1 procent av kapitalet och rösterna i Asiakstieto Group Plc.

För ytterligare information kontakta:
Anders Borgcrantz, CFO på Länsförsäkringar. Tel. 073-964 12 51
Länsförsäkringars pressjour. Tel. 08-588 418 50

Denna information är sådan som Länsförsäkringar Bank AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29.06.2018 kl. 16:00 CET.

Pressrum med bilder, filmer och logotyper samt kontaktpersoner: https://www.lansforsakringar.se/om-oss/press-media/

Länsförsäkringar på Twitter: www.twitter.com/forsakringar

Länsförsäkringsgruppen består av 23 lokala och kundägda länsförsäkringsbolag och det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB. Genom sitt lokala länsförsäkringsbolag får kunderna ett helhetserbjudande inom bank, försäkring och pension. Genom Agria Djurförsäkring erbjuder vi djur- och grödaförsäkring, genom Länsförsäkringar Fastighetsförmedling helhetslösningar för en trygg bostadsaffär och genom Wasa Kredit finansieringstjänster som leasing, avbetalning och lån.

Taggar:

UC

Om oss

Länsförsäkringsgruppen består av 23 lokala och kundägda länsförsäkringsbolag och det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB. Genom sitt lokala länsförsäkringsbolag får kunderna en helhet av bank- och försäkringstjänster. Genom Agria Djurförsäkring erbjuder vi djur- och grödaförsäkring, genom Länsförsäkringar Fastighetsförmedling helhetslösningar för en trygg bostadsaffär och genom Wasa Kredit finansieringstjänster som leasing, avbetalning och lån.

Prenumerera

Dokument & länkar