Unga vill helst bo i villa

Sex av tio yngre personer vill helst bo i egen villa eller på en gård, men andelen sjunker ju äldre man blir. Samtidigt tycker de yngre i större utsträckning än äldre, att det är fel läge att köpa en bostad idag. Men åsikterna skiljer sig markant beroende på var i landet man bor. Det visar en färsk undersökning från Länsförsäkringar. 

Vid valet av bostadsform är det mycket att ta hänsyn till. Vill du investera och ha möjlighet att fixa mycket själv är det bäst att äga bostaden, men önskar du ett mer bekvämt boende utan att tänka på kapitalinsats och dyra reparationer är troligen hyreslägenhet det rätta.

Bostaden har generellt varit en god investering. Under den senaste 10 årsperioden har bostadsrätter stigit med omkring 145 procent och småhus med cirka 80 procent, sett till medelpriset i Sverige. Men de lokala skillnaderna är stora.

Drömmen om det egna huset är stor hos de yngre upp till 25 år, 63 procent vill helst bo i villa och 27 procent önskar bo i bostadsrätt. Medan hälften av 40-69 åringar vill bo i villa och 19 procent i bostadsrätt. I undersökningen är det främst kostnader för renovering och underhåll som oroar och av de löpande kostnaderna är det uppvärmning och räntor.

– Skillnaden mellan generationerna beror nog på att yngre ser alla fördelarna med att köpa och bo i en villa, särskilt om man tänker bilda familj. De äldre, som i många fall har småbarnsåren bakom sig, ser även nackdelarna med att äga sitt boende eftersom det kräver mer eget jobb, säger Länsförsäkringars privatekonom Elisabeth Hedmark.

Något fler män än kvinnor tycker det är helt rätt läge att köpa en bostad idag, 33 procent mot 27 procent. Ungefär lika många tycker det är bättre att vänta något år, men en stor del är också osäkra. 46 procent av personer upp till 25 år tycker det är bättre att vänta något år medan 29 procent av 25-36 åringarna och 21 procent av 40-69 åringarna tycker likadant.

– Numera krävs det 15 procent i egen insats vid köp av en bostad, vilket kan ställa till bekymmer för yngre personer som ska in på boendemarknaden. Därför är det en stor hjälp om föräldrarna har haft möjlighet att spara extra till barnen, säger Elisabeth Hedmark.

Det är fler äldre än yngre som tycker att hyresrätt är det bästa boendet, 20 procent av personer mellan 40-69 år, och bland yngre upp till 25 år är det enbart 2 procent som anser det.

Hyresrätten är ett bekvämt boende där du betalar hyra till hyresvärden och slipper betala någon kontantinsats. Och behöver du hjälp med något ringer du hyresvärden, även om en nackdel är att du inte helt får bestämma självt hur du vill ha det. När du ska flytta slipper du krångel med att sälja bostaden och kan flytta ut efter uppsägningstiden. Men ett problem är att tillgången på hyresrätter är liten på många håll i landet. Hyrorna räknat på årshyran per kvadratmeter har generellt stigit med cirka 25 procent de senaste 10 åren.

– Som hyresgäst slipper du oroa dig för bolån men kan heller inte få del i eventuell värdeökning av bostaden, avslutar Elisabeth Hedmark.

Vilken typ av bostad som man helst vill bo i skiljer sig markant beroende på var i landet man bor. Exempelvis vill 28 procent av boende i Stockholm helst bo i villa och 23 procent i hyresrätt, medan 73 procent vill bo i villa och 6 procent i hyresrätt i Norrland. I Norrland anser också 45 procent av de intervjuade att det är helt rätt läge att köpa en bostad idag, medan endast 26 procent i Hallands län tycker likadant.

I vilken typ bostad vill du helst bo? Svar i procent

Totalt 16-24 år 25-36 år 40-69 Man Kvinna
Hyresrätt 15 2 11 20 14 15
Bostadsrätt – lägenhet, radhus 19 27 16 19 20 19
Äga – radhus, kedjehus, parhus 7 3 7 8 4 9
Äga – villa, gård 55 63 61 50 57 54
Vet ej 4 5 5 3 5 3

Tycker du generellt att det är rätt läge att köpa en bostad idag? Svar i procent

Totalt 16-24 år 25-36 år 40-69 Man Kvinna
Ja, läget är helt rätt 30 17 34 33 33 27
Nej, det är bättre att vänta något år 28 46 29 21 29 26
Nej, det är bättre att inte köpa/äga alls 8 3 6 11 9 8
Vet ej 33 35 30 35 28 39

Vilka kostnader skulle oroa dig mest som ägare av en bostad (eller oroar dig om du är bostadsägare) Fler svar möjliga, svar i procent

Totalt 16-24 år 25-36 år 40-69 år Man Kvinna
El 31 35 30 31 32 30
Uppvärmning 37 33 37 39 33 42
Räntor 51 48 55 50 51 52
Renovering/underhåll 55 66 56 52 53 58
Övrig drift 15 21 16 14 13 18
Försäkringar 10 29 6 6 13 7
Samfällighetsavgift,bostadsrättsavgift 5 5 5 5 4 6

Regioner
1= Övre Norrland (Västerbotten, Norrbottens län)
2= Mellersta Norrland (Västernorrland, Jämtlands län)
3= Norra Mellansverige (Värmland, Dalarna, Gävleborgs län)
4= Stockholm (Stockholms län)
5= Östra Mellansverige (Uppsala, Södermanland, Östergötland, Örebro, Västmanland län)
6= Småland med öarna (Jönköping, Kronoberg, Kalmar, Gotlands län)
7= Västsverige (Hallands län, Västra Götaland)
8=Södra Sverige (Blekinge, Skåne län)

Vilken typ av bostad vill du helst bo i?

Region 1 2 3 4 5 6 7 8
Hyresrätt 12 6 7 23 12 12 18 12
Bostadsrätt-lägenhet, radhus 14 13 15 35 21 9 20 12
Äga-radhus,kedjehus, parhus 3 6 7 9 8 6 7 4
Äga-villa, gård 64 73 68 28 56 66 53 69
Vet ej 6 3 3 3 4 8 3 3

Tycker du generellt att det är rätt läge att köpa en bostad idag?

Region 1 2 3 4 5 6 7 8
Ja, läget är helt rätt 33 45 30 26 30 38 26 31
Nej, det är bättre att vänta något/några år 28 30 34 30 27 26 22 29
Nej, det är bättre att inte äga/köpa någon bostad alls 7 4 4 14 9 3 14 3
Vet ej 32 20 32 29 34 34 38 37

Vilken kostnad skulle oroa dig mest som ägare (eller oroar dig om du är bostadsägare idag)?
Flera svar möjliga.

Region 1 2 3 4 5 6 7 8
Elkostnader 38 33 41 21 32 33 31 35
Uppvärmningskostnader 56 46 37 33 37 39 36 36
Räntekostnader 38 28 28 68 55 55 49 52
Renovering/underhåll 53 69 58 47 54 68 59 49
Övriga driftskostnader 11 38 15 16 13 11 16 13
Försäkringar 5 4 16 12 3 11 12 11
Samfällighetsavgift eller avgift till bostadsrättsförening 2 3 2 10 4 3 4 5

Undersökningen utfördes av PFM Research under juni 2013. 1000 personer intervjuades i åldern 16-69 år. Frågorna som ställdes var, Hur vill du helst bo, Tycker du generellt att det är rätt läge att köpa en bostad idag och Vilka kostnader skulle oroa dig mest som ägare av en bostad (eller oroar dig om du är bostadsägare).

För ytterligare information kontakta:

Elisabeth Hedmark, Länsförsäkringars privatekonom, 073-964 16 69

Presskontakt Länsförsäkringar, 08-588 418 50

Se också Länsförsäkringars Nyhetsrum.

Länsförsäkringsgruppen består av 23 lokala och kundägda länsförsäkringsbolag och det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB. Genom sitt lokala länsförsäkringsbolag får kunderna en helhet av bank- och försäkringstjänster. Genom Agria Djurförsäkring erbjuder vi djur- och grödaförsäkring och genom Länsförsäkringar Fastighetsförmedling helhetslösningar för en trygg bostadsaffär.

Taggar:

Om oss

Länsförsäkringsgruppen består av 23 lokala och kundägda länsförsäkringsbolag och det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB. Genom sitt lokala länsförsäkringsbolag får kunderna en helhet av bank- och försäkringstjänster. Genom Agria Djurförsäkring erbjuder vi djur- och grödaförsäkring, genom Länsförsäkringar Fastighetsförmedling helhetslösningar för en trygg bostadsaffär och genom Wasa Kredit finansieringstjänster som leasing, avbetalning och lån.

Prenumerera

Media

Media