Lantmännen Agroetanol utvecklar klimatsmart teknik för återvinning av livsmedel

I dagsläget är det stora mängder livsmedel som inte äts upp samtidigt som livsmedelsrester inte utnyttjas maximalt i Sverige. För att ta tillvara denna samhällsresurs vidareutvecklar Agroetanol nu sin produktionsanläggning i Norrköping för att som ett komplement till spannmålsråvaran kunna ta hand om restprodukter från livsmedelsindustrin. I och med satsningen kommer även fler arbetstillfällen att skapas.

Agroetanol kommer i första hand att använda restprodukter från Lantmännens egen livsmedelsindustri. Det rör sig både om restprodukter från produktionsanläggningarna men även returer från till exempel butiker. Dessa restprodukter har historiskt kasserats istället för att utnyttjas och återanvändas och därmed bidra till ett mer resurseffektivt och hållbart samhälle.

– För livsmedelsindustrin öppnas nu möjligheten till att restprodukterna kan omhändertas och återanvändas som råvara till proteinrikt djurfoder och fordonsbränsle i form av etanol med en världsledande koldioxidreduktion på 95 procent jämfört med traditionell bensin och diesel, säger Lantmännen Agroetanols vd Bengt Olof Johansson.

Parallellt med att livsmedelsindustrins restprodukter börjar användas kommer en ny maskin tas i drift som kan ta hand om livsmedelsprodukter i både plast- och pappersförpackningar och konservburkar. I och med det kommer Agroetanol kunna ta hand om matvarureturer på ett effektivt sätt. För att köra den nya utrustningen har ett antal nya tjänster skapats och ytterligare personal kommer att anställas under 2015.

– Matsvinnet är både i Sverige och globalt en av de största hållbarhetsutmaningarna. Det är fortfarande kolossalt stora mängder mat som aldrig äts upp. Matsvinnet sker i hemmen, i affärer och på restauranger. Genom att ta omhand restprodukter i sin och andras livsmedelsproduktion visar vi på Lantmännen att vi tar ansvar från jord till bord i hela produktionskedjan. Det kallar vi klimatsmart, säger Peter Nimrodsson, platschef för Lantmännen Agroetanol AB.

Vid frågor, kontakta gärna:
Peter Nimrodsson, platschef Lantmännen Agroetanol, tel: 010-556 14 37 alt 070 652 98 72
Martin Engström, projektledare Lantmännen Agroetanol AB, tel: 010-556 14 52
 

Lantmännen Agroetanol är Sveriges enda storskaliga tillverkare och leverantör av spannmålsbaserad drivmedelsetanol. Kunder är huvudsakligen de stora oljebolagen där etanolen används för låginblandning i bensin och för framställning av E85. På företagets anläggning på Händelö i Norrköping tillverkade företaget under 2013 cirka 230 miljoner liter etanol och cirka 180 000 ton proteinfoder. Tack vare att processenergin i tillverkningen är biobränslebaserad och att nästan hela spannmålsråvaran tas tillvara, blir energiutbytet mycket bra och koldioxidutsläppen från etanolen minskar med upp till 95 procent  jämfört med bensin. Företaget ägs av Lantmännen och ingår i division Energi. Läs gärna mer på www.agroetanol.se

Om Lantmännen
Lantmännen är en av Nordens största koncerner inom lantbruk, maskin, energi och livsmedel. Exempel på våra varumärken är AXA, Kungsörnen, GoGreen, Hatting, Schulstad och Gooh. Vi ägs av 32 000 svenska lantbrukare, har cirka 8 500 anställda, har närvaro i ett 20-tal länder och omsätter 33 miljarder kronor. Vårt företag är grundat på kunskap och värderingar som har funnits i generationer hos våra ägare. Genom att vi har forskning, utveckling och verksamhet i hela kedjan så kan vi tillsammans ta ansvar från jord till bord. Läs gärna mer på: www.lantmannen.se/omlantmannen

Taggar:

Om oss

Lantmännen Agroetanol förädlar spannmål och använder restprodukter från livsmedelsindustrin som råvara. Av råvaran tillverkar vi drivmedelsetanol, proteinprodukter till fodermarknaden, teknisk sprit och kolsyra. Företaget ägs av Lantmännen och ingår i affärsområdet Lantmännen Energi. Läs gärna mer på agroetanol.se

Prenumerera

Media

Media