Övergångslösning för etanol behövs för att garantera klimateffektiva biodrivmedel till 2017

Lantmännen har lämnat sitt remissyttrande till regeringens förslag om ändrade regler och styrmedel för biodrivmedel. Att regeringen avskaffar kravet på ren (odenaturerad) etanol riskerar leda till att etanol med minimal klimatnytta kommer att användas i Sverige och stor kapitalförstöring för inhemsk industri. Lantmännen kräver att nuvarande svenska regler för etanol kvarstår som en övergångslösning till 2017, då EU ställer högre klimatkrav på biodrivmedel.

- Vår stora satsning på Agroetanol var en följd av en uppgörelse – ett handslag – med politikerna i riksdagen. Det är med besvikelse vi kan konstatera att regeringen nu vill ändra reglerna och öppnar för användande av amerikansk, statssubventionerad majsetanol – en produkt som bara minskar utsläppen med hälften jämfört med etanolen från Agroetanol, säger Bengt-Olov Gunnarson, styrelseordförande för Lantmännen.

Inom några år vill Lantmännen se styrmedel som styr mot användning av de mest klimateffektiva biodrivmedlen. Utgångspunkten kan fortsatt vara en kvotplikt, men bör baseras på reducerade utsläpp istället för volym biodrivmedel. Fram till dess, eller till 2017 då EU:s regelverk ändras, måste det befintliga svenska kravet på ren etanol kvarstå.

- Skulle regeringens förslag bli verklighet hotas förutsättningarna för en av världens mest klimateffektiva etanolanläggningar. Vad Lantmännen begär är att nuvarande etanolregler kvarstår som en övergångslösning till 2017, då EU:s klimatkrav för biodrivmedel skärps, eller tills en kvotplikt baserad på minskade utsläpp införts, säger Bengt-Olov Gunnarson.

För mer information var vänlig kontakta:
Bengt-Olov Gunnarson, styrelseordförande +46 705 770 586
Alarik Sandrup, Näringspolitisk chef +46 70 602 87 80

Om Lantmännen
Lantmännen är en av Nordens största koncerner inom lantbruk, maskin, energi och livsmedel. Exempel på våra varumärken är AXA, Kungsörnen, Kronfågel, GoGreen, Hatting, Schulstad och Gooh. Vi ägs av 33 500 svenska lantbrukare, har fler än 10 000 anställda, har närvaro i 22 länder och omsätter 36,5 miljarder kronor. Vårt företag är grundat på kunskap och värderingar som har funnits i generationer hos våra ägare. Genom att vi har forskning, utveckling och verksamhet i hela kedjan så kan vi ta ansvar från jord till bord. Läs gärna mer på: www.lantmannen.com  

Taggar:

Om oss

Division Energi tillverkar och marknadsför hållbar etanol, proteinfoder, glukossirap, stärkelseprodukter, alkylatbensin, dryckessprit och gluten. Division Energi är Sveriges största bioenergiföretag och verksamt på en global marknad, med huvudfokus på Europa. Lantmännen Energi hade under 2014 cirka 300 anställda och en omsättning på över 3 miljarder kronor. Läs gärna mer på lantmannen.se/omlantmannen