Förändringar i Kronfågels produktion

PRESSMEDDELANDE 2008-09-09

Förändringar i Kronfågels produktion Lantmännen Kronfågel styr över delar av produktionen från anläggningen i Kristianstad till anläggningen i Valla. 14 tjänster tillkommer i Valla medan 85 medarbetare varslas i Kristianstad idag.
Beslutet om Lantmännen Kronfågels omstrukturering grundar sig på att exporten av hela kycklingar till Danmark har upphört. Detta berör anläggningen i Kristianstad, som är Kronfågels specialanläggning för grillkyckling.

– Av de fem miljoner kycklingar som utgjorde vår export säljs idag hälften av volymen på den svenska marknaden som styckade kycklingdetaljer. Men då Kristianstads anläggning inte är specialiserad för styckning kommer denna volym att inom kort att flyttas över till vår anläggning i Valla. För den återstående volymen finns det för närvarande ingen lönsam export varför det blir nödvändigt med en neddragning i den totala produktionen. Konsekvensen blir att Kristianstad får en minskad volym om fem miljoner kycklingar, medan Valla får en ökad volym, säger Peter Rasztar, vd på Lantmännen Kronfågel.
Medarbetare går och nya tillkommer Reduktionen av antalet kycklingar i Kristianstad innebär att man klarar produktionen på dagtid. När kvällsskiftet upphör finns inte behov av ett lika stort antal medarbetare. 85 medarbetare har därför idag varslats om uppsägning. Antalet anställda i Kristianstad kommer från årsskiftet att vara uppskattningsvis 150 personer. I Valla som får en ökad volym tillkommer 14 tjänster, totalt cirka 315 medarbetare.

– Det är ledsamt att behöva lämna tråkiga besked till en grupp av våra medarbetare när det i övrigt går bra för Kronfågel. Men, Kronfågel måste ytterligare fokusera på rätt struktur och logistik i våra anläggningar för att säkra en fortsatt framgångsrik affär, säger Peter Rasztar, vd på Lantmännen Kronfågel.
Lantmännen Kronfågels uppfödare har underrättats och diskussioner om hur man bäst löser situationen för de uppfödare som berörs har inletts.

Lantmännen Kronfågel är Sveriges ledande kycklingproducent Lantmännen Kronfågel är Sveriges ledande kycklingproducent och har 51 procent av den totala marknaden. Omsättningen har ökat under de senaste åren och man uppvisar idag god lönsamhet. Efter genomförda förändringar återfinns cirka 535 medarbetare i Sverige.

För ytterligare frågor kontakta gärna: Peter Rasztar, vd Lantmännen Kronfågel, tel: +46 702 60 06 46 Jenny Fridh, informationschef Lantmännen Kronfågel, tel: +46 730 27 70 18

Fakta/Lantmännen Kronfågel Lantmännen Kronfågel är Sveriges största kycklingproducent och har en marknadsledande position. Under år 2007 omsatte Lantmännen Kronfågel Sverige 1,5 miljarder kronor och hade cirka 620 medarbetare.
Lantmännen är en av Nordens största koncerner inom livsmedel, energi och lantbruk. Exempel på Lantmännenägda varumärken är Axa, Kungsörnen, Start, Skogaholm, Schulstad och Kronfågel. Lantmännen ägs av 42 000 svenska lantbrukare, har 13 000 anställda, är verksam i 19 länder och omsätter 36 miljarder kronor. Läs gärna mer på www.kronfagel.se eller www.lantmannen.com.

Om oss

Lantmännen Kronfåge är Nordens största kycklingproducent med starka marknadspositioner i Danmark och Sverige. Vi producerar och säljer färska, frysta och förädlade kycklingprodukter. Produkterna marknadsförs under de välkända varumärkena Kronfågel, Danpo, Ivars och Stinas. Kronfågel ingår i Lantmännen som är en av Nordens största koncerner inom livsmedel, energi, maskin och lantbruk. Lantmännen ägs av drygt 37 000 svenska lantbrukare, har fler än 10 000 anställda, är verksamt i 18 länder och omsätter 35 miljarder kronor. Lantmännen har verksamhet i hela förädlingskedjan – från jord till bord. Läs gärna mer på www.lantmannen.com och www.lantmannen.se

Prenumerera