Lantmännen i nytt strategiskt samarbete inom växtförädling

Lantmännen Lantbruk överlåter sitt sydliga vårkornsprogram till det franska växtförädlingsföretaget Secobra. Secobra kommer fortsätta att bedriva programmet från Svalöv, vilket innebär att man kommer att köpa tjänster från Lantmännen Lantbruk. Programmet för tidigt vårkorn som bedrivs i Lännäs fortsätter Lantmännen i egen regi.

– Vi vill skapa förutsättningar för konkurrenskraftig växtförädling, primärt för vår nordiska hemmamarknad med sina speciella förutsättningar. Genom samarbetet med Secobra ökar vi förutsättningarna och möjligheterna för ett starkt program riktat mot Sverige. Samtidigt får vi sorträttigheter i Sverige, Finland och Baltikum, säger Johan Andersson, divisionschef på Lantmännen Lantbruk.

Lantmännen kommer även fortsatt att representera sorter från andra förädlare för att alltid kunna erbjuda den starkaste produktportföljen till det svenska lantbruket.

Växtförädlingsbranschens behov av ökade utvecklingssatsningar med stora och långsiktiga investeringar ställer krav på enskilda aktörer. Detta innebär fler allianser och samarbeten och det pågår en stark strukturomvandling och konsolidering inom branschen.

– Strategiska samarbeten är något som vi eftersträvar för att öka vår flexibilitet och våra möjligheter att framgångsrikt utveckla vår produktportfölj för vår marknad. Då konkurrensen är hård är samarbete med andra inom detta område nödvändigt för att stärka den svenska förädlingen, säger Peter Annas, utsädeschef på Lantmännen Lantbruk.

För mer information, kontakta:
Johan Andersson, divisionschef Lantmännen Lantbruk, 010-5564046, johan.andersson@lantmannen.com
Peter Annas, utsädeschef Lantmännen Lantbruk, 010-5560428, peter.annas@lantmannen.com
 

Om Lantmännen
Lantmännen är en av Nordens största koncerner inom lantbruk, maskin, energi och livsmedel. Exempel på våra varumärken är AXA, Kungsörnen, GoGreen, Hatting, Schulstad och Gooh. Vi ägs av 32 000 svenska lantbrukare, har cirka 8 500 anställda, har närvaro i ett 20-tal länder och omsätter 33 miljarder kronor. Vårt företag är grundat på kunskap och värderingar som har funnits i generationer hos våra ägare. Genom att vi har forskning, utveckling och verksamhet i hela kedjan så kan vi tillsammans ta ansvar från jord till bord. Läs gärna mer på: www.lantmannen.se/omlantmannen

Lantmännen Lantbruk utvecklar och erbjuder produkter och tjänster, för växtodling, spannmåls- och animalieproduktion, som bidrar till att skapa ett starkt och konkurrenskraftigt lantbruk. Läs gärna mer på www.lantmannenlantbruk.se

Taggar:

Om oss

Lantmännen Lantbruk är Lantmännens kärnverksamhet. Vi utvecklar och marknadsför produkter och tjänster som skapar förutsättningar för ett starkt och konkurrenskraftigt lantbruk. Lantmännen Lantbruk hade under 2018 cirka 750 anställda i Sverige. Läs gärna mer på lantmannenlantbruk.se

Prenumerera

Media

Media