Lantmännen Lantbruk effektiviserar foderproduktionen

Under första kvartalet 2013 planerar Lantmännen Lantbruk att effektivisera sin foderproduktion i södra Sverige. Syftet är att öka verksamhetens konkurrenskraft.

Genom att öka produktiviteten och flexibiliteten på foderanläggningarna i Falkenberg och Åhus kan Lantmännen Lantbruk lägga ner foderproduktionen i Helsingborg och därmed minska sina kostnader.

– När vi effektiviserar vår produktion och minskar våra kostnader stärker vi vår konkurrenskraft på en marknad som blir allt tuffare. Det är en positiv åtgärd som gynnar både oss och våra ägare, säger Cecilia Jinert Johansson, produktionschef på Lantmännen Lantbruk.

– Samtidigt är vi medvetna om att det är en svår situation för medarbetarna vid Helsingborgs-anläggningen men genom samverkan med de fackliga organisationerna ska vi arbeta för bra lösningar.

MBL-förhandlingar inleds inom kort.

För mer information, kontakta:
Cecilia Jinert Johansson, produktionschef, Lantmännen Lantbruk, telefon: 070-627 21 63
Anna Johansson, kommunikationschef, Lantmännen Lantbruk, telefon: 070-399 29 64

Fakta
Lantmännen är en av Nordens största koncerner inom lantbruk, maskin, energi och livsmedel. Exempel på våra varumärken är Axa, Kungsörnen, Kronfågel, GoGreen, Hatting, Schulstad och Gooh. Vi ägs av 35 000 svenska lantbrukare, har fler än 10 000 anställda, har närvaro i 22 länder och omsätter 38 miljarder kronor. Vårt företag är grundat på kunskap och värderingar som har funnits i generationer hos våra ägare. Det, kombinerat med att Lantmännen har verksamhet i hela kedjan från jord till bord, gör att vi kan ta ansvar för alla steg i kedjan. Läs gärna mer på: www.lantmannen.com eller www.lantmannen.se

Lantmännen Lantbruk utvecklar och erbjuder produkter och tjänster, för växtodling, spannmåls- och animalieproduktion, som bidrar till att skapa ett starkt och konkurrenskraftigt lantbruk. Läs gärna mer på www.lantmannenlantbruk.se

Taggar:

Om oss

Lantmännen Lantbruk är Lantmännens kärnverksamhet. Vi utvecklar och marknadsför produkter och tjänster som skapar förutsättningar för ett starkt och konkurrenskraftigt lantbruk. Lantmännen Lantbruk hade under 2018 cirka 750 anställda i Sverige. Läs gärna mer på lantmannenlantbruk.se

Prenumerera

Dokument & länkar