Lantmännen Lantbruk omorganiserar

Lantmännen Lantbruk omorganiserar för att stärka företagets affär, med fokus på att skapa närhet till kund och lönsam tillväxt. I samband med detta kommer cirka 100 tjänster huvudsakligen i Malmö att försvinna. Den nya organisationen gäller från den 1 augusti 2014 

– Självklart är det tråkigt att flera av våra medarbetare lämnar Lantmännen Lantbruk, men samtidigt bedömer vi att detta är ett nödvändigt steg att ta för att stärka vår konkurrenskraft efter två år med svag försäljningsutveckling, säger Johan Andersson, divisionschef Lantmännen Lantbruk.

Lantmännen Lantbruk omformar sin organisation för att skapa möjligheter till en långsiktig tillväxt för sina respektive affärer. Det innebär att vissa tjänster omvandlas och att andra försvinner. En central del i förändringen är förbättrad samordning vilket leder till neddragningar på tjänstemannasidan.

– Vi går nu in i nästa fas för att bättre kunna möta ökande krav från våra kunder och ägare. Vi vill skapa förutsättningar för att kunna bidra till ett starkt och konkurrenskraftigt lantbruk i Sverige., fortsätter Johan Andersson.

De anställda har informerats och diskussioner med fackliga företrädare har inletts. MBL-förhandlingar genomförs i april och maj. Den nya organisationen kommer att träda i kraft från och med den första augusti 2014.

Vid frågor kontakta:
Johan Andersson, divisionschef på Lantmännen Lantbruk 010-5564046, johan.andersson@lantmannen.com
Ann Kristin Kongstad HR-chef på Lantmännen Lantbruk, 010-5560517, ann.kristin.kongstad@lantmannen.com

Om Lantmännen
Lantmännen är en av Nordens största koncerner inom lantbruk, maskin, energi och livsmedel. Exempel på våra varumärken är AXA, Kungsörnen, GoGreen, Hatting, Schulstad och Gooh. Vi ägs av 32 000 svenska lantbrukare, har cirka 8 500 anställda, har närvaro i ett 20-tal länder och omsätter 33 miljarder kronor. Vårt företag är grundat på kunskap och värderingar som har funnits i generationer hos våra ägare. Genom att vi har forskning, utveckling och verksamhet i hela kedjan så kan vi tillsammans ta ansvar från jord till bord. Läs gärna mer på: www.lantmannen.se/omlantmannen

Lantmännen Lantbruk utvecklar och erbjuder produkter och tjänster, för växtodling, spannmåls- och animalieproduktion, som bidrar till att skapa ett starkt och konkurrenskraftigt lantbruk. Läs gärna mer på www.lantmannenlantbruk.se

Taggar:

Om oss

Lantmännen Lantbruk är Lantmännens kärnverksamhet. Vi utvecklar och marknadsför produkter och tjänster som skapar förutsättningar för ett starkt och konkurrenskraftigt lantbruk. Lantmännen Lantbruk hade under 2018 cirka 750 anställda i Sverige. Läs gärna mer på lantmannenlantbruk.se

Prenumerera

Media

Media