Lantmännen Maskin fortsätter sälja produkter och reservdelar från Kongskilde

Lantmännen Maskin har sedan länge ett samarbete med
Kongskilde angående import och försäljning av lantbruksmaskiner, redskap och
reservdelar. Överenskommelsen påverkas inte av den förestående ägarförändringen
av Kongskilde.

Den sista oktober offentliggjordes affären mellan CNH och danska DLG om ägarskapet för Kongskilde Agriculture, som innebär att CNH-koncernen förvärvar lantbruksdelen av Kongskilde. Affären omfattar varumärkena Överum, Kongskilde och JF.

Affären påverkar inte nuvarande nätverk av importörer och återförsäljare. Kongskilde har för avsikt att använda samma säljorganisation för att inte kunderna ska drabbas av avbrott i servicen.

Lantmännen Maskin och Kongskilde har en aktiv och nära dialog kring reservdelsförsörjning och maskiner inför säsong 2017 och överskådlig tid framöver.

       Vi fortsätter representera alla varumärken från Kongskilde. Det viktigaste för Lantmännen Maskin är att fortsätta serva alla kunder som redan valt produkter från Kongskilde samt erbjuda nya kunder flera valmöjligheter inom redskapssegmentet jordbearbetning, sådd och vall, säger Peter Berthagen, affärsområdeschef redskap på Lantmännen Maskin.

Redan 2014 tog Lantmännen Maskins ledning ett strategiskt beslut om ett brett produktutbud för att öka kundernas valmöjligheter. Det har medfört att Lantmännen Maskin breddat sitt produktprogram och idag erbjuder kunderna flera alternativa varumärken inom segmentet jordbearbetning, sådd och vall. 

För frågor kontakta gärna:

Peter Berthagen, affärsområdeschef redskap, Lantmännen Maskin, tel. 010-556 40 69

Om Lantmännen Maskin
Lantmännen Maskin ingår i division Maskin som är ett av Lantmännens affärsområden. Lantmännen Maskin importerar och säljer lantbruksmaskiner, reservdelar samt verkstadstjänster och representerar bland andra varumärkena Valtra, Fendt, Claas och Kuhn. Vi är cirka 740 anställda, har ett rikstäckande anläggningsnät med maskinförsäljning, reservdelar/butik och verkstad och omsätter drygt 3 miljarder kronor. Läs gärna mer på www.lantmannenmaskin.se

Om Lantmännen
Lantmännen är ett lantbrukskooperativ och norra Europas ledande aktör inom lantbruk, maskin, bioenergi och livsmedel. Vi ägs av 27 000 svenska lantbrukare, har 10 000 anställda med verksamheter i ett 20-tal länder och omsätter 37 miljarder kronor på årsbasis. Med basen i spannmål förädlar vi åkermarkens resurser för ett livskraftigt lantbruk. Några av våra mest kända varumärken inom livsmedel är AXA, Kungsörnen, GoGreen, Schulstad, Gooh, Finn Crisp och Bonjour. Vårt företag är grundat på kunskap och värderingar som har funnits i generationer hos våra ägare. Genom att vi har forskning, utveckling och verksamhet i hela värdekedjan, kan vi tillsammans ta ansvar från jord till bord. Läs gärna mer på: www:lantmannen.se/omlantmannen

Om oss

Lantmännen Maskin är en av Lantmännens divisioner och representerar bland annat varumärkena Valtra, Fendt och Kuhn. Lantmännen Maskin ansvarar för hela kedjan från inköp till försäljning. Lantmännen Maskin hade under 2016 fler än 800 anställda och en omsättning på cirka 10 miljarder kronor. Läs gärna mer på www.lantmannenmaskin.se

Prenumerera