Lantmännen bildar samägt bolag med Hemsö

Lantmännen fortsätter sin satsning på utveckling och förvaltning av samhällsfastigheter genom att starta ett samägt bolag med fastighetsägaren Hemsö.

Skolor och äldreboenden står i fokus för det nya bolaget som kommer att ägas gemensamt av Lantmännen Fastigheter och Hemsö. Hemsö äger, förvaltar och utvecklar fastigheter för äldreboende, utbildning, vård och rättsväsende och äger drygt 350 samhällsfastigheter i Sverige, Finland och Tyskland, med ett sammanlagt marknadsvärde på 35 miljarder kronor.

– Hemsö har lång erfarenhet av att vara värd för samhällsservice och av att driva projektutveckling. Jag är mycket glad över att tillsammans med Hemsö bidra till utvecklingen av moderna samhällsfastigheter, säger Joachim Haas, vd på Lantmännen Fastigheter.

Samarbetet kommer till en början att omfatta mellan fem och tio projekt i form av skolor och äldreboenden i Stockholms- och Malmöområdet. På fem till sju års sikt hoppas bolaget nå ett marknadsvärde om cirka 3 miljarder kronor.

– Det nya bolaget möjliggör fortsatt lönsam expansion inom detta område tillsammans med en mycket respekterad och kompetent partner. Vi räknar med att vårt samarbete med Hemsö över tid kommer att fortsätta att bidra till ökad värdetillväxt för Lantmännen, säger Per Olof Nyman, vd och koncernchef på Lantmännen.

Lantmännens och Hemsö kommer att äga bolaget i lika delar och räknar med att vara igång i september.

Bilder finns att ladda ner på: http://lantmannen.com/bildbanken  Sökord: fastighet

För mer information, kontakta gärna:
Joachim Haas, vd Lantmännen Fastigheter
Tel : 010 556 12 28
E-post : joachim.haas@lantmannen.com

Lantmännens pressjour
Tel: 0730 58 46 00

Om Lantmännen
Lantmännen är ett lantbrukskooperativ och norra Europas ledande aktör inom lantbruk, maskin, bioenergi och livsmedel. Vi ägs av 25 000 svenska lantbrukare, har 10 000 anställda med verksamheter i ett 20-tal länder och omsätter 37 miljarder kronor på årsbasis. Med basen i spannmål förädlar vi åkermarkens resurser för ett livskraftigt lantbruk. Några av våra mest kända varumärken inom livsmedel är AXA, Kungsörnen, GoGreen, Schulstad, Gooh!, FINN CRISP och Bonjour. Vårt företag är grundat på kunskap och värderingar som har funnits i generationer hos våra ägare. Genom att vi har forskning, utveckling och verksamhet i hela värdekedjan, kan vi tillsammans ta ansvar från jord till bord. Läs gärna mer på: www.lantmannen.com

Om oss

Lantmännen är ett lantbrukskooperativ och norra Europas ledande aktör inom lantbruk, maskin, bioenergi och livsmedel. Vi ägs av 25 000 svenska lantbrukare, har 10 000 anställda, har verksamheter i ett 20-tal länder och omsätter 40 miljarder kronor på årsbasis. Med basen i spannmål förädlar vi åkermarkens resurser för ett livskraftigt lantbruk. Några av våra mest kända varumärken inom livsmedel är AXA, Bonjour, Kungsörnen, GoGreen, Gooh, FINN CRISP och Schulstad. Vårt företag är grundat på kunskap och värderingar som har funnits i generationer hos våra ägare. Genom forskning, utveckling och verksamhet i hela värdekedjan tar vi tillsammans ansvar från jord till bord. Läs gärna mer på www.lantmannen.com

Kontakt

  • Lantmännen
    Presscenter för journalister: +46 730-46 58 00

Prenumerera

Multimedia

Multimedia