Lantmännen deltar i FN:s klimatkonferens

Lantmännen Agroetanol deltar i Fossilfritt Sveriges seminarium under FN:s klimatkonferens COP23 i Bonn, Tyskland. Isabella Lövin, minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister, deltar också i seminariet om industrins omställning till fossilfrihet.  

Torsdagen den 16 november kommer Lantmännen Agroetanol att medverka i Fossilfritt Sveriges seminarium Fossil free cement, steel and fuel – making business of industry transition under FN:s klimatkonferens COP23.

– Det är hedrande att Fossilfritt Sverige tillsammans med klimat- och biståndsminister Isabella Lövin väljer att bjuda in Lantmännen Agroetanol till COP23 för att lyfta fram ett av de bästa exemplen på grön industrialism i Sverige, säger Carl von Schantz, chef för Lantmännens Energidivision.

Lantmännen Agroetanol är Nordens största bioraffinaderi och ingår i Lantmännenkoncernen. I företagets anläggning i Norrköping raffineras spannmål och restprodukter som resulterar i tre huvudprodukter – etanol, protein och koldioxid – som i sin tur förädlas till hållbara produkter såsom biodrivmedel, djurfoder och kolsyra. 

Under seminariet kommer Carl von Schantz att presentera Lantmännen Agroetanols hållbara affärsmodell och diskutera utmaningar och möjligheter för minskad klimatpåverkan inom industrin.

– Jag ser mycket fram emot att delta vid COP23-konferensen och förhoppningsvis kan vårt exempel inspirera andra till att öka takten i omställningen från fossilt till förnybart, säger Carl von Schantz.

Läs mer om seminariet här: http://fossilfritt-sverige.se/cop23-fossil-free-cement-steel-and-fuel-making-business-of-industry-transition/

För mer information, kontakta gärna: 

Carl von Schantz, chef division Energi på Lantmännen
Tel: + 46 76 135 86 88
E-post: carl.von.schantz@lantmannen.com

Alarik Sandrup, näringspolitisk chef på Lantmännen
Tel: + 46 70 602 87 80
E-post: alarik.sandrup@lantmannen.com  

Lantmännens pressjour
Tel: +46 10 556 88 00
E-post: press@lantmannen.com

Om Lantmännen 
Lantmännen är ett lantbrukskooperativ och norra Europas ledande aktör inom lantbruk, maskin, bioenergi och livsmedel. Vi ägs av 25 000 svenska lantbrukare, har 10 000 anställda, har verksamheter i ett 20-tal länder och omsätter 40 miljarder kronor på årsbasis. Med basen i spannmål förädlar vi åkermarkens resurser för ett livskraftigt lantbruk. Några av våra mest kända varumärken inom livsmedel är AXA, Bonjour, Kungsörnen, GoGreen, Gooh, FINN CRISP och Schulstad. Vårt företag är grundat på kunskap och värderingar som har funnits i generationer hos våra ägare. Genom forskning, utveckling och verksamhet i hela värdekedjan tar vi tillsammans ansvar från jord till bord. Läs gärna mer på www.lantmannen.com.

Om oss

Lantmännen är ett lantbrukskooperativ och norra Europas ledande aktör inom lantbruk, maskin, bioenergi och livsmedel. Vi ägs av 25 000 svenska lantbrukare, har 10 000 anställda, har verksamheter i ett 20-tal länder och omsätter 40 miljarder kronor på årsbasis. Med basen i spannmål förädlar vi åkermarkens resurser för ett livskraftigt lantbruk. Några av våra mest kända varumärken inom livsmedel är AXA, Bonjour, Kungsörnen, GoGreen, Gooh, FINN CRISP och Schulstad. Vårt företag är grundat på kunskap och värderingar som har funnits i generationer hos våra ägare. Genom forskning, utveckling och verksamhet i hela värdekedjan tar vi tillsammans ansvar från jord till bord. Läs gärna mer på www.lantmannen.com

Kontakt

  • Lantmännen
    Presscenter för journalister: +46 10 556 88 00

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar