Lantmännen går över till tertialrapportering

Med tre finansiella rapporter per år istället för fyra kan Lantmännen bli effektivare och samtidigt förbättra kvaliteten på information och nyckeltal. Att hushålla med resurser och arbeta långsiktigt är helt i linje med Lantmännens hållbara affärsstrategi.

Som ett av de första större svenska företagen har Lantmännen beslutat att lägga om sin finansiella rapportering från att redovisa kvartalsvis till tertial, med tre delårsrapporter. Omsättningen för 2012 som redovisades i samband med Lantmännens bokslutsrapport uppgick till 36 526 MSEK. Den första tertialrapporten för 2013 släpps den 31 maj.

Lantmännen är en ekonomisk förening som ägs av medlemmarna, 33 500 svenska lantbrukare. En noggrann och väl utformad redovisning av verksamheten och koncernens finanser är en central del i Lantmännens kommunikation med medlemmarna och även med externa intressenter. Med tre rapportperioder per år följer vi de naturliga säsongerna i verksamheten bättre och jämförelser mellan samma period olika år blir då mer rättvisande.

Många börsbolag önskar övergå till färre rapporteringstillfällen vilket debatterats ganska flitigt i pressen. Lantmännen har valt att ta detta steg och kommer naturligtvis fortsätta att agera som ett börsbolag i sin redovisning, med finansiell kommunikation som följer samma krav som ställs på ett noterat bolag, bokslutskommuniké och en mycket utförlig årsredovisning i kombination med tertialrapportering.

‒ Genom att gå från fyra till tre rapporttillfällen minskar rapportarbetet i motsvarande grad. Det betyder att resurser inom vår organisation kan frigöras till andra uppgifter som skapar större affärsnytta. Med tertialrapportering blir vi effektivare utan att göra avkall på ambitionsnivån, säger Per-Olof Nyman, vd och koncernchef för Lantmännen.

För mer information kontakta gärna:

Ulf Zenk, ekonomi- och finansdirektör, tel 0725-61 15 63

ulf.zenk@lantmannen.com

Pressmaterial och bilder:

Jenny Svederman, presschef, Lantmännen + 46 705 87 42 34 jenny.svederman@lantmannen.com

Om Lantmännen
Lantmännen är en av Nordens största koncerner inom lantbruk, maskin, energi och livsmedel. Exempel på våra varumärken är AXA, Kungsörnen, Kronfågel, GoGreen, Hatting, Schulstad och Gooh. Vi ägs av 33500 svenska lantbrukare, har fler än 10 000 anställda, har närvaro i 22 länder och omsätter 36,5 miljarder kronor. Vårt företag är grundat på kunskap och värderingar som har funnits i generationer hos våra ägare. Genom att vi har forskning, utveckling och verksamhet i hela kedjan så kan vi ta ansvar från jord till bord. Läs gärna mer på: www.lantmannen.com
 

Taggar:

Om oss

Lantmännen är ett lantbrukskooperativ och norra Europas ledande aktör inom lantbruk, maskin, bioenergi och livsmedel. Vi ägs av 25 000 svenska lantbrukare, har 10 000 anställda, har verksamheter i ett 20-tal länder och omsätter 40 miljarder kronor på årsbasis. Med basen i spannmål förädlar vi åkermarkens resurser för ett livskraftigt lantbruk. Några av våra mest kända varumärken inom livsmedel är AXA, Bonjour, Kungsörnen, GoGreen, Gooh, FINN CRISP och Schulstad. Vårt företag är grundat på kunskap och värderingar som har funnits i generationer hos våra ägare. Genom forskning, utveckling och verksamhet i hela värdekedjan tar vi tillsammans ansvar från jord till bord. Läs gärna mer på www.lantmannen.com

Kontakt

  • Lantmännen
    Presscenter för journalister: +46 10 556 88 00

Prenumerera