Lantmännen investerar i ny fröfabrik i EslövFör att möta den ökande konkurrensen på den inhemska vall- och gräsfrömarknaden, koncentrerar nu Lantmännen sin vallfröproduktion. Tre anläggningar blir en när produktionen effektiviseras och leder till besparingar på 10 miljoner kronor per år.

Svalöf Weibull och Lantmännen Lantbruk producerar vallfrö i Landskrona respektive Norrköping. För att verksamheterna ska kunna vara konkurrenskraftiga i framtiden, måste produktionen effektiviseras. Anläggningarna klarar i dagsläget inte av en ökad, effektivare produktion utan att stora moderniseringar måste till, både gällande teknik och byggnader.

Därför har Lantmännens koncernstyrelse beslutat att investera i en ny fröanläggning som byggs i direkt anslutning till Lantmännen Lantbruks utsädesanläggning i Eslöv. Det innebär att vall- och gräsfröanläggningarna i Landskrona och Norrköping läggs ner.
– För att kunna bibehålla och utveckla den svenska vall- och gräsfröodlingen måste en förbättring göras. Investeringen vi nu gör stärker svenska bönders konkurrenskraft och effektivitetshöjningen ger möjlighet att utveckla exportaffären. Genom att satsa i en ny fabrik i Eslöv, kommer vi spara 10 miljoner kronor per år, säger Per Strömberg, vd och koncernchef för Lantmännen.

Eftersom den nya fabriken byggs i direkt anslutning till Lantmännen Lantbruks utsädesanläggning i Eslöv, kommer samordningsvinster att göras.
– Det handlar i första hand om mottagning, packning och utlastning, men även inom logistik ser vi många ekonomiska och praktiska fördelar, säger Arne Rantzow, affärsområdeschef för Lantmännen Lantbruk.

Den nya fabriken beräknas stå klar till skörden 2009. Då stängs anläggningarna i Landskrona och Norrköping, och Lantmännen Lantbruk tar över hela produktionen. Svalöf Weibull har dock fortsättningsvis kvar ansvaret för odlingsutlägg, odlingsrådgivning och odlingsavräkning.
– Det här är en naturlig utveckling för Svalöf Weibull. Produktion tillhör inte vår kärnverksamhet, vi ska ägna oss åt vår affär med förädling och försäljning, säger Monika Lekander, affärsområdeschef Svalöf Weibull.

Den nya fabriken i Eslöv kommer att kräva en väsentligt lägre bemanning än i Landskrona och i Norrköping, mellan fem till tio tjänster totalt, att jämföra med dagens cirka 16 produktionstjänster.

För frågor kontakta gärna: Arne Rantzow, affärsområdeschef Lantmännen Lantbruk, tel: 0703-27 78 79 Monika Lekander, affärsområdeschef Svalöf Weibull, tel: 0706-06 61 91

Fakta/Lantmännen Lantmännen är en av Nordens största koncerner inom livsmedel, energi och lantbruk. Exempel på Lantmännenägda varumärken är Axa, Kungsörnen, Start, Skogaholm, Hattings, Schulstad och Kronfågel. Butikskedjan heter Granngården. Lantmännen ägs av 44 000 svenska lantbrukare, har 13 000 anställda, är verksam i 19 länder och omsätter 32 miljarder kronor. Läs gärna mer på www.lantmannen.com

Om oss

Lantmännen är ett lantbrukskooperativ och norra Europas ledande aktör inom lantbruk, maskin, bioenergi och livsmedel. Vi ägs av 25 000 svenska lantbrukare, har 10 000 anställda, har verksamheter i ett 20-tal länder och omsätter 40 miljarder kronor på årsbasis. Med basen i spannmål förädlar vi åkermarkens resurser för ett livskraftigt lantbruk. Några av våra mest kända varumärken inom livsmedel är AXA, Bonjour, Kungsörnen, GoGreen, Gooh, FINN CRISP och Schulstad. Vårt företag är grundat på kunskap och värderingar som har funnits i generationer hos våra ägare. Genom forskning, utveckling och verksamhet i hela värdekedjan tar vi tillsammans ansvar från jord till bord. Läs gärna mer på www.lantmannen.com

Kontakt

  • Lantmännen
    Presscenter för journalister: +46 10 556 88 00

Prenumerera