Lantmännen och EU:s jordbrukskommissionär står enade kring vikten av grödbaserade biodrivmedel

EU:s jordbrukskommissionär Phil Hogan visade under sitt Sverigebesök att han är överens med Lantmännen om värdet av grödbaserade biodrivmedel, som en del av ett livskraftigt lantbruk och som en viktig faktor för att minska transporternas negativa klimatpåverkan.

Lantmännen tog igår eftermiddag emot EU:s jordbrukskommissionär Phil Hogan på Wiggeby Jordbruk utanför Stockholm, tillsammans med Sveriges landsbygdsminister Sven-Erik Bucht, Europaparlamentariker Fredrick Federley, riksdagsledamot Monica Haider och ett flertal representanter från LRF och Lantmännen.

Under dagen diskuterades vikten av starka lantbrukskooperativ i Europa och betydelsen av att tillsammans skapa förutsättningar för ett livskraftigt lantbruk. Carl von Schantz, tillförordnad vd för Lantmännen Agroetanol och chef för Lantmännens Energidivision, visade upp en av Scanias lastbilar som drivs med det etanolbaserade biodrivmedlet ED95, producerat av Lantmännen Agroetanol i Norrköping.

– Ett hållbart lantbruk producerar givetvis mat och foder, men också klimateffektiva biodrivmedel. Lantbrukets produktion av biodrivmedel är en förutsättning för att nå målen om att minska transporternas koldioxidutsläpp med 70 procent till 2030 och ett fossilfritt samhälle 2045, säger Carl von Schantz.

Lantmännen ser en enorm potential i grödbaserade biodrivmedel och producerar vid bioraffinaderiet Agroetanol etanol med en växthusgasreduktion på 90 procent, proteinfoder och förnybar kolsyra till dryckesindustrin. Phil Hogan var imponerad av Lantmännens satsningar, och är överens med Lantmännen om att användning av grödbaserade biodrivmedel är en viktig del av lösningen för att minska transporternas negativa påverkan på klimatet.  

Det senaste förslaget från EU-kommissionen till ett reviderat förnybartdirektiv (RED II) vill dock fasa ut grödbaserade biodrivmedel, vilket är ett hot mot producenter som Lantmännen Agroetanol och ett kostnadseffektivt klimatarbete.

– Som förslaget ser ut nu så diskrimineras grödbaserade biodrivmedel, vilket är fullständigt oacceptabelt. Det är av yttersta vikt att regeringen och svenska Europaparlamentariker i samarbete med bland annat Lantmännen jobbar hårt för ett förnybartdirektiv som stöttar inkluderar alla hållbara biodrivmedel, säger Thomas Magnusson, styrelseledamot i Lantmännen och president för Cogeca - lantbrukskooperationens EU-organisation i Bryssel.

För mer information, kontakta:

Thomas Magnusson, styrelseledamot i Lantmännen och president för Cogeca
Tel: 0703 15 31 52
E-post: thomas.magnusson@lrf.se 

Carl von Schantz, tillförordnad vd för Lantmännen Agroetanol och chef för Lantmännen Energi
Tel: 0761 35 86 88
E-post: carl.von.schantz@lantmannen.com

För pressbilder, kontakta:

Lantmännens pressjour
Tel: 0730 46 58 00
E-post: tora.zeijlon@lantmannen.com

Om Lantmännen
Lantmännen är ett lantbrukskooperativ och norra Europas ledande aktör inom lantbruk, maskin, bioenergi och livsmedel. Vi ägs av 25 000 svenska lantbrukare, har 10 000 anställda med verksamheter i ett 20-tal länder och omsätter 37 miljarder kronor på årsbasis. Med basen i spannmål förädlar vi åkermarkens resurser för ett livskraftigt lantbruk. Några av våra mest kända varumärken inom livsmedel är AXA, Kungsörnen, GoGreen, Schulstad, Gooh!, FINN CRISP och Bonjour. Vårt företag är grundat på kunskap och värderingar som har funnits i generationer hos våra ägare. Genom att vi har forskning, utveckling och verksamhet i hela värdekedjan, kan vi tillsammans ta ansvar från jord till bord. Läs gärna mer på: www.lantmannen.com

Om oss

Lantmännen är ett lantbrukskooperativ och norra Europas ledande aktör inom lantbruk, maskin, bioenergi och livsmedel. Vi ägs av 25 000 svenska lantbrukare, har 10 000 anställda, har verksamheter i ett 20-tal länder och omsätter 40 miljarder kronor på årsbasis. Med basen i spannmål förädlar vi åkermarkens resurser för ett livskraftigt lantbruk. Några av våra mest kända varumärken inom livsmedel är AXA, Bonjour, Kungsörnen, GoGreen, Gooh, FINN CRISP och Schulstad. Vårt företag är grundat på kunskap och värderingar som har funnits i generationer hos våra ägare. Genom forskning, utveckling och verksamhet i hela värdekedjan tar vi tillsammans ansvar från jord till bord. Läs gärna mer på www.lantmannen.com

Kontakt

  • Lantmännen
    Presscenter för journalister: +46 10 556 88 00

Prenumerera