Lantmännen utökar samarbetet med Kalmar Lantmän

Lantmännen kommer efter den inställda fusionen att öka samarbetet med Kalmar Lantmän inom bland annat inköp, produktion och utveckling av foder samt försäljning av Lantmännens utbud av maskiner. Samtidigt kommer Lantmännen att förstärka närvaron i Kalmarregionen för att möta lantbrukarnas efterfrågan på ökad närvaro.

Den föreslagna fusionen mellan Lantmännen och Kalmar Lantmän aviserades i januari och ställdes in efter att en majoritet i Kalmar Lantmäns fullmäktige på en extrastämma i början av april röstat nej till förslaget.

– Vår gemensamma avsikt med fusionen var att tillsammans bli ett mer konkurrenskraftigt företag på en allt tuffare marknad. Vi har stor respekt för stämmans beslut och att gå vidare med en fusion utan stöd från Kalmar Lantmäns medlemmar hade inte varit intressant, säger Bengt-Olov Gunnarson, styrelseordförande, Lantmännen, och fortsätter:

– Det är viktigt att vi nu förstärker och utvecklar våra befintliga samarbeten inom bland annat produktion och utveckling av foder samt inköp av insatsvaror samtidigt som vi fortsätter att konkurrensutsätta varandra. Tillsammans med Kalmar Lantmän kan vi fortsätta att utveckla det livskraftiga lantbruket i Kalmarregionen.

Kalmar är en expansiv region med flera spännande och intressanta verksamheter inom svensk livsmedelsproduktion. Lantmännen ser också efterfrågan från kunder på en ökad närvaro och kommer därför att fortsatt utveckla och förstärka den regionala närvaron genom att öppna ett säljkontor samt ett flertal spannmålsmottagningar.

– Det finns stor potential att odla kvalitetsspannmål kring Kalmar och på Öland. Därför kommer Lantmännen att erbjuda samtliga avtalsformer för spannmålsinköp i regionen. Dessutom kommer vi att utöka säljkåren för att utveckla våra kundrelationer i området, säger Johan Andersson, divisionschef, Lantmännen Lantbruk.

För mer information, kontakta gärna: 
Bengt-Olov Gunnarson, styrelseordförande, Lantmännen, tel: 070-577 05 86, e-post: bengt-olov.gunnarson@lantmannen.com

Per Olof Nyman, vd och koncernchef, Lantmännen, tel: 070-657 42 47, e-post: per.olof.nyman@lantmannen.com

Johan Andersson, divisionschef, Lantmännen Lantbruk, tel: 070-629 40 20, e-post: johan.andersson@lantmannen.com

Lantmännens pressjour, tel: 0730-46 58 00

Om Lantmännen

Lantmännen är ett lantbrukskooperativ och norra Europas ledande aktör inom lantbruk, maskin, bioenergi och livsmedel. Vi ägs av 29 000 svenska lantbrukare, är 8 000 anställda, har verksamheter i ett 20-tal länder och omsätter 33 miljarder kronor. Med basen i spannmål förädlar vi åkermarkens resurser för ett livskraftigt lantbruk. Några av våra mest kända varumärken inom livsmedel är AXA, Kungsörnen, GoGreen, Hatting, Schulstad och Gooh. Vårt företag är grundat på kunskap och värderingar som har funnits i generationer hos våra ägare. Genom att vi har forskning, utveckling och verksamhet i hela värdekedjan så kan vi tillsammans ta ansvar från jord till bord. Läs gärna mer på lantmannen.se/omlantmannen

Taggar:

Om oss

Lantmännen är ett lantbrukskooperativ och norra Europas ledande aktör inom lantbruk, maskin, bioenergi och livsmedel. Vi ägs av 25 000 svenska lantbrukare, har 10 000 anställda, har verksamheter i ett 20-tal länder och omsätter 40 miljarder kronor på årsbasis. Med basen i spannmål förädlar vi åkermarkens resurser för ett livskraftigt lantbruk. Några av våra mest kända varumärken inom livsmedel är AXA, Bonjour, Kungsörnen, GoGreen, Gooh, FINN CRISP och Schulstad. Vårt företag är grundat på kunskap och värderingar som har funnits i generationer hos våra ägare. Genom forskning, utveckling och verksamhet i hela värdekedjan tar vi tillsammans ansvar från jord till bord. Läs gärna mer på www.lantmannen.com

Kontakt

  • Lantmännen
    Presscenter för journalister: +46 730-46 58 00

Prenumerera

Multimedia

Multimedia