Lantmännen värmer Ödeshög med biobränslenLantmännen värmer Ödeshög med biobränslen

Den 4 oktober invigde Lantmännen sitt nya fjärrvärmeverk i Ödeshög. Anläggningen levererar värme till ett hundratal kunder, motsvarande 700 villor, och drivs till 97 procent med biobränslen.

När Lantmännen har byggt ut fjärrvärmeanläggningen i Ödeshög, har miljön fått agera ledstjärna. Från att anläggningen för några år sedan var helt beroende av olja, används i dag biobränslen till 97 procent.
– Fjärrvärmeverket i Ödeshög ligger i linje med Lantmännens strategi att leverera biobränslebaserad värme. Här kan vår kompetens göra skillnad för miljön, säger Bengt Håkansson, affärsområdeschef Lantmännen Energi.

I dag eldas biobränslepannan med träflis, men framöver kan till exempel spannmålsavrens och halm bli aktuella som bränsle. Den oljepanna som trots allt finns, är förberedd för att klara vegetabiliska oljor.
– Ända sedan vi köpte fjärrvärmeanläggningen 2001 har målet varit att ersätta fossila bränslen med förnybara. Nu har vi en biobränslepanna som klarar de flesta sorters torra biobränslen. Denna flexibilitet leder också till att vi kan anpassa bränsleinköpen efter prisläget och ge kunden en stabil värmekostnad, säger Ivar Karlsson, vd Lantmännen Agrovärme.

Dagens värmeleveranser ligger på cirka 12 500 MWh och fjärrvärmenätet under Ödeshög sträcker sig 5,3 kilometer. Kunderna finns inom kommunen, hyresfastigheter, butiker, industrier och villor.
– Vårt mål är att nå 15 GWh levererad värme som i huvudsak kommer från biobränslen. Den nya anläggningen har kapacitet för det, säger Ivar Karlsson.För mer information, kontakta gärna: Bengt Håkansson, affärsområdeschef Lantmännen Energi, tel. 0705-888 314 Ivar Karlsson, vd Lantmännen Agrovärme, tel. 0708-14 78 30

Fakta/Lantmännen Lantmännen är en av Nordens största koncerner inom livsmedel, energi och lantbruk. Exempel på Lantmännenägda varumärken är Axa, Kungsörnen, Start, Skogaholm, Hattings, Schulstad och Kronfågel. Butikskedjan heter Granngården. Lantmännen ägs av 44 000 svenska lantbrukare, har 13 000 anställda, är verksam i 19 länder och omsätter 32 miljarder kronor. Läs gärna mer på www.lantmannen.com

Om oss

Lantmännen är ett lantbrukskooperativ och norra Europas ledande aktör inom lantbruk, maskin, bioenergi och livsmedel. Vi ägs av 25 000 svenska lantbrukare, har 10 000 anställda, har verksamheter i ett 20-tal länder och omsätter 40 miljarder kronor på årsbasis. Med basen i spannmål förädlar vi åkermarkens resurser för ett livskraftigt lantbruk. Några av våra mest kända varumärken inom livsmedel är AXA, Bonjour, Kungsörnen, GoGreen, Gooh, FINN CRISP och Schulstad. Vårt företag är grundat på kunskap och värderingar som har funnits i generationer hos våra ägare. Genom forskning, utveckling och verksamhet i hela värdekedjan tar vi tillsammans ansvar från jord till bord. Läs gärna mer på www.lantmannen.com

Kontakt

  • Lantmännen
    Presscenter för journalister: +46 10 556 88 00

Prenumerera