Lantmännens första emission av förlagsandelar genomförd

PRESSMEDDELANDE 2009-06-23

Lantmännens första emission av förlagsandelar genomförd Teckningstiden för förlagsandelar i Lantmännen avslutades den 13 maj. Emissionen innebar att 380 personer tecknade förlagsandelar för totalt 56 miljoner kronor som nu betalats in till föreningen. Av totalvolymen kommer cirka 4 miljoner kronor från anställda i Lantmännen, 18 miljoner kronor från medlemmar, 5 miljoner kronor från Kalmar Lantmän och 30 miljoner kronor från LRF.

Lantmännens syfte med att ge ut förlagsandelar är att bredda kapitalbasen i koncernen och samtidigt stärka både medlemmarnas ägarroll och de anställdas engagemang i resultatutvecklingen. Förlagsandelar är ett resultat av en diskussion i projektet Ägarforum om hur ägandet kan utvecklas i Lantmännen.

Förlagsandelarna i Lantmännen erbjöds i poster om 10 000 SEK till medlemmar och anställda i Lantmännen. Utdelningen baseras på Lantmännens resultat och det allmänna ränteläget. På andrahandsmarknaden kommer förlagsandelarna att vara fritt överlåtbara. Möjlighet till handel via Nordea kommer att erbjudas vid cirka åtta tillfällen per kalenderår, med start under tredje kvartalet 2009.

För frågor kontakta gärna: Bengt-Olov Gunnarson, vice ordförande, tel. 070-577 05 86 Malin Westling, stf presschef, tel. 076-76 87 017, e-post: malin.westling@lantmannen.com

Fakta/Lantmännen Lantmännen är en av Nordens största koncerner inom livsmedel, energi och lantbruk. Exempel på Lantmännenägda varumärken är Axa, Kungsörnen, Start, Hattings, Schulstad och Kronfågel. Lantmännen ägs av cirka 40 000 svenska lantbrukare, har mer än 12 000 anställda, är verksamt i 20 länder och omsätter 42,9 miljarder kronor. Lantmännen har verksamhet i hela förädlingskedjan - från jord till bord. Läs gärna mer på www.lantmannen.com och www.lantmannen.se

Om oss

Lantmännen är ett lantbrukskooperativ och norra Europas ledande aktör inom lantbruk, maskin, bioenergi och livsmedel. Vi ägs av 25 000 svenska lantbrukare, har 10 000 anställda, har verksamheter i ett 20-tal länder och omsätter 40 miljarder kronor på årsbasis. Med basen i spannmål förädlar vi åkermarkens resurser för ett livskraftigt lantbruk. Några av våra mest kända varumärken inom livsmedel är AXA, Bonjour, Kungsörnen, GoGreen, Gooh, FINN CRISP och Schulstad. Vårt företag är grundat på kunskap och värderingar som har funnits i generationer hos våra ägare. Genom forskning, utveckling och verksamhet i hela värdekedjan tar vi tillsammans ansvar från jord till bord. Läs gärna mer på www.lantmannen.com

Kontakt

  • Lantmännen
    Presscenter för journalister: +46 730-46 58 00