Lantmännens stämma i Blekinge med stipendieutdelning

Den 29 mars kl 18.00 har Lantmännens medlemmar i Blekinge sin årliga distriktsstämma. Här rapproteras och diskuteras verksamheten 2011 både lokalt och för Lantmännen som helhet. Under kvällen väljs förtroendevalda som representerar distriktet och lokalt arbetar med medlemsfrågor.

Stämman inleds med ett föredrag av Stefan Nilsson om etanol som drivmedel. I år medverkar från koncernstyrelsen Thomas Magnusson, Växjö och från koncernledningen Monika Lekander som ar ansvarig för lantbruksverksamheten, Lantmännen Lantbruk.

Distriktet delar årligen ut ett stipendium till yngre lantbrukare som satsat för framtiden i sitt företag. I år går det till bröderna Eskil och Johan Svensson. De driver i Sölvesborgstrakten ett omfattande lantbruk tillsammans med sin far med inriktning på slaktkycklingproduktion och växtodling. En viktig del i växtodlingen är odling av gräsmattor.

Dessutom kommer i år Nils-Erik Bondesson att sluta som förtroendevald. Han har varit en viktig talesman för Blekinges bönder under många år men slutar nu på egen begäran.

Om Lantmännen
Lantmännen är en av Nordens största koncerner inom lantbruk, maskin, energi och livsmedel. Exempel på våra varumärken är Axa, Kungsörnen, Kronfågel, GoGreen, Hatting, Schulstad och Gooh. Vi ägs av 35 000 svenska lantbrukare, har fler än 10 000 anställda, har närvaro i 22 länder och omsätter 38 miljarder kronor. Vårt företag är grundat på kunskap och värderingar som har funnits i generationer hos våra ägare. Det, kombinerat med att Lantmännen har verksamhet i hela kedjan från jord till bord, gör att vi kan ta ansvar för alla steg i kedjan. Läs gärna mer på: www.lantmannen.com eller www.lantmannen.se

Taggar:

Om oss

Lantmännen är ett lantbrukskooperativ och norra Europas ledande aktör inom lantbruk, maskin, bioenergi och livsmedel. Vi ägs av 25 000 svenska lantbrukare, har 10 000 anställda, har verksamheter i ett 20-tal länder och omsätter 40 miljarder kronor på årsbasis. Med basen i spannmål förädlar vi åkermarkens resurser för ett livskraftigt lantbruk. Några av våra mest kända varumärken inom livsmedel är AXA, Bonjour, Kungsörnen, GoGreen, Gooh, FINN CRISP och Schulstad. Vårt företag är grundat på kunskap och värderingar som har funnits i generationer hos våra ägare. Genom forskning, utveckling och verksamhet i hela värdekedjan tar vi tillsammans ansvar från jord till bord. Läs gärna mer på www.lantmannen.com

Kontakt

  • Lantmännen
    Presscenter för journalister: +46 10 556 88 00

Prenumerera