O-listenoterade Lap Power (eCG) förvärvar telekomföretaget Freetel

Lap Power (under namnändring till e-Commerce Capital Group (publ)) O-listenoterade Lap Power (eCG) förvärvar telekomföretaget Freetel * expansion i Norden * omsätter 90 Mkr första verksamhetsåret e-Commerce Capital Group (eCG) förvärvar Freetel AB, Sveriges främste leverantör av mobila managementsystem inom telekomsektorn. Bolaget beräknas omsätta 90 Mkr i år, som är det första hela verksamhetsåret. Freetel som administrerar sina tjänster helt via internet levererar mobiltelefoner, PDA-terminaler, abonnemang och sköter hela affären som har med mobila telefoner att göra. Kunderna utgörs av stora och medelstora företag. - Freetel har en mycket bra kundlista och ett starkt koncept. Bolaget har på kort tid positionerat sig väl på marknaden. Förutom att bolaget passar vår inriktning ser vi en stor potential för tillväxt i Freetel från dagens nivå, säger Jessica Staël von Holstein, vd i eCG. Freetel ägs av grundarna Tom Grönvall, vd, och Johan Hägglund till 53 procent. Övriga ägare är Pontus Bonnier med 25 procent och IT Provider, som äger 22 procent i bolaget. Tom Grönvall kvarstår som vd i Freetel. Förvärvet uppgår till 79,2 Mkr och finansieras genom att eCG genomför en riktad nyemission om 7,5 miljoner aktier till ägarna i Freetel. Det motsvarar 19,8 procent av kapitalet i eCG efter nyemission. Det totala antalet aktier efter emissionen uppgår till 37,8 miljoner. Freetel startade sin verksamhet under 1999, har i dag 12 anställda och planerar att växa till cirka 40 under året. Försäljningsintäkterna för innevarande år beräknas uppgå till cirka 90 Mkr. Företaget har utvecklat ett system, Mobile Management System, för att sköta kunders hantering av mobiltelefoni. Målet är att göra det enklare och billigare för kunden att köpa, äga och använda mobiltelefonen. - Företag lägger ut onödigt mycket pengar bland annat därför att inte inköp, administration, service, garantifrågor samordnas. Det är där vi kommer in, säger Tom Grönvall. - Genom eCG-gruppen möjliggörs en snabbare internationell etablering för Freetel. Dessutom har eCG:s fokus på e-handel inom business-to-business varit avgörande för oss. Nu kan vi till hundra procent fokusera på att utveckla företaget, säger Tom Grönvall. Freetel är eCG:s första förvärv sedan bolaget gjordes om till ett riskkapitalbolag. Under våren avser eCG att genomföra en nyemission på 150 Mkr. För ytterligare information: Jessica Staël von Holstein, vd eCG, 070-230 34 54 Håkan Ramsin, ordförande i eCG och Freetel, 070-590 16 20 Tom Grönvall, vd Freetel, 070-336 12 00 e-Commerce Capital Group (eCG) är ett riskkapitalbolag med fokus på e- commerce inom segmentet business-to-business. Bolaget är noterat på O- listan, Stockholms Fondbörs, under namnet Lap Power, på väg att ändras till eCG. I portföljen ingår för närvarande Freetel och Lap Power AB, som säljer datorer och tillbehör via internet. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/03/27/20000328BIT00670/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/03/27/20000328BIT00670/bit0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar