Vinstvarning

Vinstvarning Lap Power koncernens fakturering under verksamhetsårets fem första månader, maj-september 1999, var 168,6 MSEK ( 207,8 MSEK). Resultat efter finansnetto motsvarande period var -28,3 MSEK (-6,6 MSEK). Faktureringen under oktober var 38,4 MSEK (57,0 MSEK). Delårsrapport för perioden maj - oktober 1999 presenteras enligt plan 991209. På grund av det negativa resultatet är den likvida situationen ansträngd i koncernen. Omedelbara likviditetsstärkande åtgärder har därför påbörjats främst genom att frigörande av bindningar i rörelsekapital. Härutöver planeras en nyemission, för vilken huvudägarna uttryckt sig positiv att deltaga i, för att stärka bolagets soliditet, likviditet och inte minst för att säkerställa investeringar inom den nya verksamhetsinriktningen. Som tidigare meddelats har styrelsen ställt sina platser till förfogande. Anders Jonsson, Lars Johansson, Kalle Berg har utträtt ur styrelsen. Lap Power deltager aktivt i de diskussioner av strukturell art som f.n pågår i PC branschen. Extra bolagsstämma I enlighet med tidigare lämnad information kommer kallelse till extra bolagsstämma 991209 att publiceras 991108. Verksamhetsinriktining I enlighet med tidigare lämnad information presenteras på presskonferens 991104 företagets nya affärs- och intäktsmodell som huvudägarna ställt sig bakom. Se bifogad detaljinformation: "Pressinformation den 4 november 1999". Stockholm 991104 Lap Power Holding AB Styrelsen Frågor i samband med denna pressinformation kan ställas till: *t.f VD Nicolas Persson avseende ny verksamhetsinriktning, tel 08-4628100 *styrelsens ordförande Leif Almstedt avseende finansiell information, tel 070-5122650 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/11/04/19991104BIT00480/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1999/11/04/19991104BIT00480/bit0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar