Kommunerna kan spara miljarder varje år på att förebygga äldres fallskador

Äldres fallskador kostar samhället cirka 25 miljarder kronor varje år – en kostnad som ökar stadigt i takt med Sveriges åldrande befolkning. Men många miljarder kan sparas med aktivt förebyggande arbete. Genom att erbjuda äldre fysisk aktivitet och balansträning skulle många fallskador förebyggas.

Varje dag dör fyra personer i Sverige i fallolyckor fyra gånger så många som i trafiken. Många fler faller och skadar sig allvarligt. De flesta av dem är 65 år eller äldre. Oftast sker olyckorna i vardagliga situationer i eller kring bostaden eller äldreboendet, som i trappan, vardagsrummet, sovrummet eller på toaletten. Fallolyckor är den vanligaste skadetypen hos äldre personer, och den vanligaste dödsolyckan. Siffror från Akademiska Sjukhuset i Uppsala visar att 78 procent av alla som kom in till akuten i gruppen över 65 år gjorde det på grund av fallskada.

Beräkningar som företaget Lappset gjort visar att kommunerna årligen kan göra mångmiljonbesparingar bara genom att minska antalet höftfrakturer i åldersgruppen 80 år och äldre. Stockholm kan spara 56 miljoner kronor per år, och Göteborg 30 miljoner kronor. Lappsets sammanställning innehåller även lokala siffror för Malmö, Uppsala, Linköping, Västerås, Örebro, Helsingborg, Norrköping, Jönköping, Umeå, Lund, Borås, Huddinge, Eskilstuna, Sundsvall, Gävle, Halmstad, Nacka, Södertälje och Karlstad.

Samhället skulle kunna öka livskvaliteten hos våra äldre och samtidigt spara många miljarder genom ett aktivt förebyggande arbete. Betydligt mer kan och behöver göras för att äldre ska vilja och kunna vara aktiva i sin närmiljö säger Åsa Fichtel, expert på hälsa och social hållbarhet på Tyréns, som är ett konsultbolag inom samhällsbyggnad.

En av de främsta orsakerna till äldres fallolyckor är att äldre har tappat sin styrka och motorik. En mattkant eller tröskel kan vara allt som behövs för att en allvarlig olycka ska inträffa. Men fysisk aktivitet med fokus på framförallt balans, koordination och styrketräning kan minska risken för fall med upp till 40 procent. I hela landet kan upp till 10 miljarder kronor sparas årligen genom att minska antalet fallskador.

Lappset, som tillverkar utrustning för lekplatser och parker, har nu utvecklat en serie för aktivt åldrande, det vill säga träningsredskap anpassade för äldre och deras behov av att träna fysik, motorik och balans på ett sätt som passar dem.

Program för fallförebyggande är lönsamt, framförallt för gruppen med högst risk för fallskador. Äldre personer kan förbättra sin motoriska och fysiska kapacitet avsevärt vilket innebär att det aldrig är för sent att börja träna, säger Åsa Fichtel.

Medvetna förebyggande satsningar från samhället är därför viktiga både för att spara resurser och att förbättra de äldre medborgarnas livskvalitet, instämmer Lappsets VD Sören Silén:

Vi har lång erfarenhet av att utveckla kreativt stimulerande och fysiskt utmanande miljöer för barn. Skillnaden när man vänder sig till äldre är inte så stor som man kan tro.

Se bifogad sammanställning över kostnaderna för höftledsfrakturer för Sveriges största kommuner.

Läs mer om Lappsets produkter för aktivt åldrande: http://www.lappset.se/web/aktivt-aldrande

Läs undersökningen här: Kommunernas kostnader höftfrakturer - LAPPSET 2013

För mer information

Sören Silén

VD Lappset Sweden AB

070-664 97 92

soren.silen@lappset.com

Åsa Fichtel

Expert på hälsofrågor och social hållbarhet, Tyréns

010-452 35 22

asa.fichtel@tyrens.se

Om Lappset

Lappset är experter på lek, kända för sitt konsekventa och fördomsfria sätt att utveckla nya lösningar. Vi vill ge lekglädje åt människor i alla åldrar. Lappsets historia började i norra delen av finska Lappland för nästan fyrtio år sedan. 1968, när Lappsets grundare, Antero Ikäheimo, först började utveckla tanken på en varmare och mjukare lekmiljö. Han ville att barn skulle ha träleksaker – och inte bara de karuseller och klätterställningar av metall som var på modet på den tiden. Han ville skapa en ny slags lekmiljö där barnen självständigt kunde klättra omkring och roa sig med utrustningen, vilket samtidigt skulle ge dem ökad styrka och hjälpa dem att utveckla balanssinnet. Men Antero ville också göra utrustningen rolig så att fysisk träning bokstavligen skulle bli en barnlek.

www.lappset.se

Taggar:

Om oss

Lappset är experter på lek, kända för sitt konsekventa och fördomsfria sätt att utveckla nya lösningar. Vi vill ge lekglädje åt människor i alla åldrar. Lappsets historia började i norra delen av finska Lappland för nästan fyrtio år sedan. 1968, när Lappsets grundare, Antero Ikäheimo, först började utveckla tanken på en varmare och mjukare lekmiljö. Han ville att barn skulle ha träleksaker – och inte bara de karuseller och klätterställningar av metall som var på modet på den tiden. Han ville skapa en ny slags lekmiljö där barnen självständigt kunde klättra omkring och roa sig med utrustningen, vilket samtidigt skulle ge dem ökad styrka och hjälpa dem att utveckla balanssinnet. Men Antero ville också göra utrustningen rolig så att fysisk träning bokstavligen skulle bli en barnlek. www.lappset.se