82 procent sysselsatta i studier eller arbete efter avslutade studier på Realgymnasiet 2012

I Realgymnasiets egen undersökning, baserat på 273 intervjuer, är 82 procent av eleverna från avgångsåret 2012 sysselsatta med jobb eller studier sex månader efter avslutad utbildning. För Realgymnasiet i Stockholm och Realgymnasiet i Uppsala uppgår andelen till 100 procent. Tätt därefter kommer Realgymnasiet i Borås med 92 procent.

Det finns ingen motsvarande nationell undersökning men i SKLs öppna jämförelser för 2012 kan man utläsa att 66,8 procent av eleverna i rikets alla kommuner antingen arbetar eller studerar två år efter utbildningen. I Realgymnasiets undersökning placerar sig samtliga skolor mellan 73 och 100 procent.

– Vi strävar hela tiden efter att utveckla våra utbildningar och där är givetvis våra elevers attraktionskraft på marknaden ett viktigt mått. Vi vill att våra ungdomar ska få alla möjligheter att lyckas under skoltiden och i framtiden. Den undersökning vi genomfört är en tydlig signal om att vi är på helt rätt väg, konstaterar Per-Erik Lorentzon, gymnasiechef på Realgymnasiet.

Det är första gången Realgymnasiet genomfört en liknande och så pass omfattande undersökning.

– Vi kommer att fortsätta följa upp våra tidigare elever på detta sätt. Det ger oss inte bara statistik utan också en värdefull inblick i hur de går vidare i livet efter avslutade gymnasiestudier, avslutar Per-Erik Lorentzon.

Källa: http://www.skl.se/vi_arbetar_med/oppnajamforelser/oppnajamforelser_gymnasieskola

För mer information kontakta:

Per-Erik Lorentzon
Mobil: 070-860 00 34
E-post: per-erik.lorentzon@realgymnasiet.se

Ytterligare information om Realgymnasiet och våra utbildningar finns på www.realgymnasiet.se och www.larande.seVi finns också på facebook, på instagram och på twitter. Du är även välkommen att besöka vårt pressrum.


Lärande i Sverige AB driver Realgymnasiet på 14 orter i Sverige. Vi samarbetar mycket nära med branschen och finns mitt i city. På så vis skapar vi utbildningar som håller en hög kvalitet och som ger eleverna värdefulla kontakter för framtiden. Vi lägger stor vikt vid att eleverna utvecklas både kunskapsmässigt och personligt. Realgymnasiet erbjuder NB-programmen Hästhållning (ridning, trav och islandshäst), Hund, Djurvård, Djurpark och Äventyrsturism. Vi har även HV-programmet med utbildning till Hår- och makeupstylist, Teknikprogrammet samt utbildning till IT-tekniker. Utbudet varierar på orterna. Förutom gymnasieverksamhet bedriver företaget också grundskoleverksamhet. Erlaskolan startade 2011 och finns idag med tre skolor på två orter i Sverige. Flera lanseras under 2013.

Taggar:

Om oss

Lärande i Sverige AB är ett av Sveriges snabbast växande utbildningsföretag och tillhör de största aktörerna inom friskolemarknaden. Under de senaste 10 åren har företaget vuxit med i genomsnitt nära 50 % per år med sund ekonomi och positiva ekonomiska resultat. Vår mission är att ge så många barn och ungdomar som möjligt de bästa förutsättningarna att utvecklas och lyckas under skoltiden och i framtiden. Vi bygger den skola som vi tycker saknas i Sverige idag – en skola som är bättre anpassad till omvärlden och de krav som i framtiden kommer att ställas på dagens unga. 2003 startade vi vårt första gymnasium och idag finns Realgymnasiet på 13 orter i Sverige. Vi är ledande när det gäller utbildningar inom naturbruk. Vi finns mitt i city och samarbetar mycket nära med branschen. På så vis skapar vi utbildningar som håller en hög kvalitet och som ger eleverna värdefulla kontakter för framtiden. Vår första grundskola startade vi i Norrköping 2011 och vi finns i dag med tre skolor i Norrköping och Katrineholm. Vi planerar att starta Erlaskolor på flera orter i landet.

Dokument & länkar