Ingen start 2013 – Erlaskolan siktar på skolstart 2014

Starten av Erlaskolan i Falun hösten 2013 skjuts ett år framåt i tiden. Företaget arbetar nu vidare med det rekryteringsarbete som påbörjats med sikte på skolstart 2014.

Skolinspektionen beviljade i höstas Lärande i Sverige AB:s ansökan om att starta Erlaskolan i Falun. Sedan dess har informationsmöten genomförts i Falun, och gensvaret har varit enormt. Parallellt har ett intensivt arbete pågått för att nå hela vägen fram med något av det flertal fastighetsalternativ som funnits för nya Erlaskolan i Falun. Nu står det klart att skolstart 2013 inte är möjlig.

– Vi har inte lyckats få allt på plats och kan nu bara beklaga att bygget av den nya skolan kommer dra ut på tiden. Vårt mål är, och har alltid varit, att starta en skola av högsta möjliga kvalitet där såväl barn som medarbetare kan trivas och utvecklas i en trygg miljö. Vi kan inte garantera den kvalitet vi önskar i tid till höstterminen 2013 och tvingas därför fatta detta svåra beslut. Det smärtar oss att vi inte kommer att kunna starta enligt plan och över att behöva lämna detta besked som vi vet kommer att mötas av stor besvikelse, säger Jens Karlsson, etableringsansvarig för Erlaskolan på Lärande i Sverige AB.

Ny ansökan till Skolinspektionen – garanterar start 2014
Tillstånden för att starta nya skolor utfärdas av Skolinspektionen och gäller endast ett år. I januari lämnade Lärande i Sverige AB in en ny ansökan till Skolinspektionen, då med avsikten att starta ytterligare en skola i Falun 2014. Det är denna ansökan som nu ligger till grund för den fortsatta satsningen i Falun. Beslut väntas efter sommaren, dock kommer Lärande i Sverige AB parallellt arbeta vidare tillsammans med fastighetsägare med målet att starta Erlaskolan under 2014.

– Vår ambition, att skapa en skola av hög kvalitet med fokus på kreativitet och digitalitet och hälsosam livsstil, är fortsatt hög. Vi arbetar nu vidare och kommer att fortsätta med det rekryteringsarbete vi påbörjat med målet att erbjuda ett antal personer arbete hos oss under 2014, säger Jens.

Fortsatt dialog med barn, föräldrar och medarbetare
Under våren och hösten kommer information om utvecklingen i Falun presenteras på Erlaskolans hemsida, i nyhetsbrev, på Facebook samt vid fler informationsmöten.

– Vi kommer att löpande berätta mer om hur arbetet fortskrider och presentera skisser och planer för hur Erlaskolan kommer att se ut. Vi ser fram emot att kunna berätta mer och ser stora möjligheter för att kunna involvera er barn, föräldrar och blivande medarbetare i skapandet av nya Erlaskolan under det närmsta året, avslutar Jens Karlsson.

För mera information kontakta

Jens Karlsson
Etableringsansvarig Erlaskolan
011-194225
jens.karlsson@larande.se

  

Erlaskolan är en del av Lärande i Sverige AB, ett av Sveriges snabbast växande företag och tillhör de största aktörerna inom friskolemarknaden. Vår mission är att ge så många barn och ungdomar som möjligt de bästa förutsättningarna att utvecklas och lyckas under skoltiden och i framtiden. 2003 startade vi vårt första gymnasium och idag finns Realgymnasiet på 14 orter i Sverige.  Vår första grundskola, Erlaskolan, startade vi i Norrköping 2011, och vi finns idag med två skolor i Norrköping och en i Katrineholm. Inför hösten 2013 har vi tillstånd att starta Erlaskolor på flera platser i landet.

Om oss

Lärande i Sverige AB är ett av Sveriges snabbast växande utbildningsföretag och tillhör de största aktörerna inom friskolemarknaden. Under de senaste 10 åren har företaget vuxit med i genomsnitt nära 50 % per år med sund ekonomi och positiva ekonomiska resultat. Vår mission är att ge så många barn och ungdomar som möjligt de bästa förutsättningarna att utvecklas och lyckas under skoltiden och i framtiden. Vi bygger den skola som vi tycker saknas i Sverige idag – en skola som är bättre anpassad till omvärlden och de krav som i framtiden kommer att ställas på dagens unga. 2003 startade vi vårt första gymnasium och idag finns Realgymnasiet på 13 orter i Sverige. Vi är ledande när det gäller utbildningar inom naturbruk. Vi finns mitt i city och samarbetar mycket nära med branschen. På så vis skapar vi utbildningar som håller en hög kvalitet och som ger eleverna värdefulla kontakter för framtiden. Vår första grundskola startade vi i Norrköping 2011 och vi finns i dag med tre skolor i Norrköping och Katrineholm. Vi planerar att starta Erlaskolor på flera orter i landet.