Klartecken från Skolinspektionen: JB i Gävle och Lund blir Realgymnasiet

Skolinspektionen har nu fattat sitt beslut. Idag har Lärande i Sverige AB beviljats tillstånd att ta över de tidigare JB-gymnasierna i Lund och Gävle. Skolorna blir nu del i Realgymnasiet.


Lärande i Sverige AB, som driver Realgymnasiet och Erlaskolan, blir ny huvudman för de tidigare JB-gymnasierna i Lund och i Gävle. Det står klart i och med dagens positiva besked från Skolinspektionen. Skolorna kommer att drivas vidare under namnet Realgymnasiet. 

- Vi är givetvis väldigt glada över att vi nu kan gå vidare och integrera dessa skolor i Realgymnasiet.Vi kommer omgående att informera personal och elever att nu är det formella beslutet taget och samtidigt hälsa alla välkommen till oss i augusti, säger Matthias Trygg, VD Lärande i Sverige AB.

Att beslutet från Skolinspektionen kom så snabbt var en lättnad.

- Vi är tacksamma för att Skolinspektionen hanterat våra ansökningar så pass fort. Vi har visat att vi har en långsiktig plan för skolorna och utbildningarna, samt att vi har alla ekonomiska förutsättningar för att leva upp till vad vi lovar. Nu kan vi ta nästa steg för att skapa mer och bättre skola till fler, avslutar Matthias Trygg.

Mer information

Matthias Trygg
VD
Lärande i Sverige AB 
Tel: 0766-472022 

Taggar:

Om oss

Lärande i Sverige AB är ett av Sveriges snabbast växande utbildningsföretag och tillhör de största aktörerna inom friskolemarknaden. Under de senaste 10 åren har företaget vuxit med i genomsnitt nära 50 % per år med sund ekonomi och positiva ekonomiska resultat. Vår mission är att ge så många barn och ungdomar som möjligt de bästa förutsättningarna att utvecklas och lyckas under skoltiden och i framtiden. Vi bygger den skola som vi tycker saknas i Sverige idag – en skola som är bättre anpassad till omvärlden och de krav som i framtiden kommer att ställas på dagens unga. 2003 startade vi vårt första gymnasium och idag finns Realgymnasiet på 13 orter i Sverige. Vi är ledande när det gäller utbildningar inom naturbruk. Vi finns mitt i city och samarbetar mycket nära med branschen. På så vis skapar vi utbildningar som håller en hög kvalitet och som ger eleverna värdefulla kontakter för framtiden. Vår första grundskola startade vi i Norrköping 2011 och vi finns i dag med tre skolor i Norrköping och Katrineholm. Vi planerar att starta Erlaskolor på flera orter i landet.

Dokument & länkar