Skolinspektionen ger högsta betyg till Realgymnasiet i Göteborg

Hos Realgymnasiet i Göteborg ligger fokus på elevresultat, utveckling och trygghet. Skolinspektionen anser att skolan lyckas med detta. Därför får skolan noll anmärkningar efter en granskning.  

Att eleverna trivs och är trygga hos oss är alltid ett av våra viktigaste fokus. Det är ju en förutsättning för bra elevresultat. Att Skolinspektionen nu bekräftar att det vi gör i vardagen är bra är förstås extra roligt, säger rektor Maria Solerius på Realgymnasiet i Göteborg.   

Realgymnasiet i Göteborg uppfyller alla krav Skolinspektionen ställer när det gäller undervisning och lärande, trygghet, studiero och åtgärder mot kränkande behandling, samt styrning och utveckling av verksamheten. 

Maria berättar också hur skolan kontinuerligt följer upp elevernas kunskapsutveckling.  

– Det gör att vi snabbt kan justera i undervisningen vid behov. Märker vi att en metod inte funkar testar vi något annat. Det bidrar till bättre resultat för eleverna. Det är trots allt för dem vi gör detta. 

Sedan tidigare har även Realgymnasiet i Borås, Eskilstuna, Gävle, Linköping, Norrköping, Stockholm, Sundsvall och Uppsala fått noll anmärkningar efter en granskning av Skolinspektionen. 


Kontakt vid frågor:   

Maria Solerius, rektor på Realgymnasiet i Göteborg 
mobil:  0766-47 20 00 
maria.solerius@realgymnasiet.se  

Per-Erik Lorentzon, gymnasiechef för Realgymnasiet  
mobil: 078-60 00 34 
per-erik.lorentzon@realgymnasiet.se 


Realgymnasiet är en skola med fokus på teamarbete och nära samarbete med branschen. Här skapar våra medarbetare varje dag mer och bättre skola för alla våra elever. Realgymnasiet är en del av Lärande i Sverige AB, en av de största aktörerna på friskolemarknaden. Vi startade det första Realgymnasiet 2003 och finns idag på ett flertal orter i landet, från norr till söder.

Taggar:

Om oss

Lärande i Sverige AB är ett av Sveriges snabbast växande utbildningsföretag och tillhör de största aktörerna inom friskolemarknaden. Under de senaste 10 åren har företaget vuxit med i genomsnitt nära 50 % per år med sund ekonomi och positiva ekonomiska resultat. Vår mission är att ge så många barn och ungdomar som möjligt de bästa förutsättningarna att utvecklas och lyckas under skoltiden och i framtiden. Vi bygger den skola som vi tycker saknas i Sverige idag – en skola som är bättre anpassad till omvärlden och de krav som i framtiden kommer att ställas på dagens unga. 2003 startade vi vårt första gymnasium och idag finns Realgymnasiet på 13 orter i Sverige. Vi är ledande när det gäller utbildningar inom naturbruk. Vi finns mitt i city och samarbetar mycket nära med branschen. På så vis skapar vi utbildningar som håller en hög kvalitet och som ger eleverna värdefulla kontakter för framtiden. Vår första grundskola startade vi i Norrköping 2011 och vi finns i dag med tre skolor i Norrköping och Katrineholm. Vi planerar att starta Erlaskolor på flera orter i landet.

Kontakt

Prenumerera

Media

Media