Vi stärker eleverna

Måndagens artikel i DN om att friskolor använder generös betygsättning som konkurrensmedel har upprört oss och troligtvis även alla skolor oavsett huvudman, som följer skollagen och genomför de lagstadgade åtgärder som krävs för att elever ska nå sina mål. 

I skollagens tredje paragraf framgår med all tydlighet att det är skolans ansvar att vidta åtgärder vid ett underkänt resultat på ett nationellt prov. Vid underkänt resultat har eleven rätt att få en särskild prövning utförd, med syftet att höja underkänt betyg till godkänt. Lagen är alltså mycket tydlig i att skolorna måste åtgärda de underkända betygen vid de nationella proven.

För oss är det av yttersta vikt att stödja de elever som behöver det och här är de nationella proven en viktig värdemätare. Vid underkänt resultat upprättar vi en handlingsplan tillsammans med eleven, vi tilldelar ytterligare resurser och erbjuder extra undervisning, exempelvis sommarskola. Resultatet efter elevernas och våra ansträngningar blir således ofta ett högre betyg än det nationella provet visade. Högre betyg är en direkt följd av hårt arbete – det är inte ett redskap för marknadsföring som DN hävdar.

I artikeln sticker friskolorna ut i jämförelsen med kommunala skolor. Vi kan inte uttala oss om friskolor generellt, men däremot kan vi se de fördelar som vår egen organisation medför, bland annat vad gäller flexibilitet och möjligheten att tilldela extra resurser där de behövs som mest. Det är en styrka och vi har gjort allt vi har kunnat för de elever som behövt det. 

Vi sätter alltså inte överbetyg. Varken för att marknadsföra oss eller för att vara snälla mot våra elever, som vi kan läsa i gårdagens upplaga av ovan nämnda tidning. Vi arbetar hårt och målinriktat för att våra elever ska lyckas både under skoltiden och i framtiden. Vi kryddar inte betygen – vi stärker eleverna. Det står vi för.

Matthias Trygg

VD
Lärande i Sverige AB  - huvudman för Realgymnasiet och Erlaskolan

Taggar:

Om oss

Lärande i Sverige AB är ett av Sveriges snabbast växande utbildningsföretag och tillhör de största aktörerna inom friskolemarknaden. Under de senaste 10 åren har företaget vuxit med i genomsnitt nära 50 % per år med sund ekonomi och positiva ekonomiska resultat. Vår mission är att ge så många barn och ungdomar som möjligt de bästa förutsättningarna att utvecklas och lyckas under skoltiden och i framtiden. Vi bygger den skola som vi tycker saknas i Sverige idag – en skola som är bättre anpassad till omvärlden och de krav som i framtiden kommer att ställas på dagens unga. 2003 startade vi vårt första gymnasium och idag finns Realgymnasiet på 13 orter i Sverige. Vi är ledande när det gäller utbildningar inom naturbruk. Vi finns mitt i city och samarbetar mycket nära med branschen. På så vis skapar vi utbildningar som håller en hög kvalitet och som ger eleverna värdefulla kontakter för framtiden. Vår första grundskola startade vi i Norrköping 2011 och vi finns i dag med tre skolor i Norrköping och Katrineholm. Vi planerar att starta Erlaskolor på flera orter i landet.

Kontakt

Prenumerera

Media

Media