–  Det här klargör rättsläget för politisk information i skolan

Idag presenterades utredningen Politisk information i skolan – ett led i demokratiuppdraget. Lärarförbundet är positivt till förslaget. 

Utredningen kom till på initiativ av bland annat Lärarförbundet eftersom många lärare och skolledare upplevde att de inte kunde skydda elever från kränkningar på grund av regelsystemet. Utredaren föreslår nu att skolan på objektiva grunder ska kunna begränsa antalet inbjudna partier. För övriga partier föreslår man att skolan ska kunna bedöma vad som är ett lämpligt sätt för eleverna att ta ta del av informationen.

  – Det här klargör rättsläget. Den nya bestämmelsen ger skolorna möjlighet att skydda eleverna och samtidigt fullgöra det demokratiska uppdraget. Viktigt är också att utredningen markerar att politisk information i skolan är en del av utbildningen och ingår i skolans demokratiska uppdrag, säger Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand.

Om oss

Lärarförbundet är Sveriges största lärarorganisation och driver frågor som utvecklar läraryrket och skolan. Lärarförbundet är ett fackligt yrkesförbund med 232 000 medlemmar. De största medlemsgrupperna utgörs av lärare i grund- och gymnasieskolan, förskollärare, fritidspedagoger, skolledare och lärare på högskolan.

Prenumerera