9 av 10 lärare saknar tid att planera sina lektioner

I en ny undersökning från Lärarförbundet svarar 2 800 lärare i grundskolan på hur mycket tid de lägger på olika arbetsuppgifter. Resultatet visar att tiden för planering och efterarbete aldrig har varit så kort som idag – endast 15 minuter per lektion.

90 procent av de tillfrågade lärarna uppger att de inte hinner med alls eller har svårt att hinna med att förbereda sina lektioner.

- Nu ser vi konsekvenserna av den massiva våg av reformer som sköljt över lärarna de senaste åren. Lärare tvingas vara så mycket mer än bara lärare. En lärare har ynka 15 minuter per lektion att förbereda och efterarbeta den. 15 minuter är på tok för litet för att planera och tillgodose alla elever i en klass på säg 25 elever. Ingen yrkeskår ska behöva ha så höga krav och så dålig uppbackning, säger Lärarförbundets ordförande Eva-Lis Sirén.

Lärares arbetsbelastning har ökat dramatiskt de senaste fem åren, särskilt vad gäller administrativa arbetsuppgifter. Lärare sticker ut i varje mätning som handlar om stress och arbetsbörda jämfört med andra yrkesgrupper. Samtidigt försämras resultaten i skolan.

- Om regeringen vill lägga på lärarna fler arbetsuppgifter måste något annat bort. Det är tufft, men helt nödvändigt. Att lärare får tid att ägna sig åt sitt kärnuppdrag, det tjänar både eleverna och Sverige på, säger Eva-Lis Sirén.


Lärarförbundets krav för att minska den administrativa bördan och öka tiden för lektionsplanering:

→ Det är överfullt på lärares bord – fler uppgifter måste tas bort.
→ Varje ny reform i skolan måste matchas med resurser i form av tid och pengar.
→ Minska administrationen. Ta bort formella krav på skriftliga omdömen i hela grundskolan och låt bli att införa nya nationella prov.
→ Anställ fler speciallärare för särskilt stöd, utredningar och åtgärdsprogram.
→ Ge mer resurser till IT-stöd, administration, rastvärd med mera.

Läs rapporten ”Låt lärare vara lärare” i sin helhet på lararforbundet.se och följ debatten bland lärarna på facebook.com/lararforbundet.

För mer information:
Amanda Florin, Pressekreterare,  072-237 88 82
Lärarförbundets pressjour 08-737 69 02

Lärarförbundet är Sveriges största lärarorganisation och driver frågor som utvecklar läraryrket och skolan. Lärarförbundet är ett fackligt yrkesförbund med 230 000 medlemmar. De största medlemsgrupperna utgörs av lärare i grund- och gymnasieskolan, förskollärare, fritidspedagoger, skolledare och lärare på högskolan.

Taggar:

Om oss

Lärarförbundet är Sveriges största lärarorganisation och driver frågor som utvecklar läraryrket och skolan. Lärarförbundet är ett fackligt yrkesförbund med 232 000 medlemmar. De största medlemsgrupperna utgörs av lärare i grund- och gymnasieskolan, förskollärare, fritidspedagoger, skolledare och lärare på högskolan.