Alarmerande situation i fritidshemmen

Idag presenterade Skolverket ny statistik om Sveriges fritidshem. Lärarförbundet har länge varnat för att situationen är allvarlig. Siffrorna från myndigheten understryker den bilden.  

Under många år har antalet utbildade lärare i fritidshem minskat samtidigt som barngrupperna blivit större. Detta skapar en stor stress för lärarna och går självklart ut över eleverna som blir berövade stimulerande utveckling och lärande som fritidshemmen kan ge.

– Den här utvecklingen är mycket alarmerande. Lärarna i fritidshemmen får inte rätt förutsättningar att genomföra sitt uppdrag. När elevantalet ökar utan att antal anställda också blir fler skapas en omöjlig situation som är direkt skadlig för både lärarna och eleverna, säger Lärarförbundet ordförande Eva-Lis Sirén.

Enligt en enkätundersökning som Lärarförbundet gjorde i maj 2013 säger 81 procent av lärarna i fritidshem att arbetsbelastningen har ökat påtagligt under de senaste åren. Dessutom hinner 70 procent av lärarna i fritidshemmen inte planera den pedagogiska verksamheten i förhållande till sitt uppdrag och antalet utbildade lärare i fritidshem minskar.

– Lärandet på fritidshemmen kan göra elevernas skoldag komplett. Tyvärr är förutsättningarna ofta obefintliga. Nu måste politikerna inse den potential som fritidshemmen besitter och se till att barngrupperna minskar och personaltätheten med andelen utbildade ökar, säger Eva-Lis Sirén.

Enligt Skolverket finns det stora regionala skillnader när det gäller personaltäthet, gruppstorlek och personalens utbildningsnivå på fritidshem. Detta är mycket allvarligt då fritidshemmen för de yngsta eleverna kan utgöra så mycket som halva skoldagen.

– De olika satsningarna på skolan har duggat tätt från politikerna de senaste månaderna. Men satsningar på fritidshemmen har konsekvent uteblivit trots att situationen där är högst alarmerande. Nu kräver vi svar från partierna: vad tänker ni göra för att förbättra situationen i fritidshemmen? För nöjda med situationen kan ni väl ändå inte vara? säger Eva-Lis Sirén. 

För mer information:
Amanda Florin, Pressekreterare,  072-237 88 82
Lärarförbundets pressjour 08-737 69 02

Lärarförbundet är Sveriges största lärarorganisation och driver frågor som utvecklar läraryrket och skolan. Lärarförbundet är ett fackligt yrkesförbund med 230 000 medlemmar. De största medlemsgrupperna utgörs av lärare i grund- och gymnasieskolan, förskollärare, fritidspedagoger, skolledare och lärare på högskolan.

Taggar:

Om oss

Lärarförbundet är Sveriges största lärarorganisation och driver frågor som utvecklar läraryrket och skolan. Lärarförbundet är ett fackligt yrkesförbund med 232 000 medlemmar. De största medlemsgrupperna utgörs av lärare i grund- och gymnasieskolan, förskollärare, fritidspedagoger, skolledare och lärare på högskolan.

Dokument & länkar