Alliansen gör välkommen satsning på skolan

Alliansen gör välkommen satsning på skolan - En satsning på riktade resurser direkt till skolan är ett mycket efterlängtat besked för alla elevers rätt till en likvärdig utbildning. Skolan har drabbats av stora nedskärningar i finanskrisens spår. Resurser måste i högre grad styras dit behoven är som störst, säger Lärarförbundets ordförande Eva-Lis Sirén.
Lärarförbundet ser att kommunerna behöver ökat stöd för att klara kvaliteten i förskola, fritidshem och skola. Statliga Konjunkturinstitutet gör bedömningen att kommunerna behöver omkring 10 miljarder kronor per år de närmaste åren för att klara budgetkraven. Det innebär cirka 5 miljarder till skolan.
- Regeringens tillfälliga pengar är välkomna, men återigen agerar de med en tillfällig medicin, istället för att vilja ge skolan en långsiktigt hållbar finansiering. Skolan får aldrig bli en konjunkturregulator, säger Eva-Lis Sirén.
Regeringspartierna vill också utöka tiden för matematikundervisning i grundskolan.
- Fler matematiktimmar är bra, men förutsätter att det finns fler välutbildade lärare. Grundskolans lärare är redan hårt pressade, vilket bland annat Svenskt Kvalitetsindex visat i en helt ny undersökning. Ökad undervisningstid kräver ett ökat antal lärare, säger Eva-Lis Sirén.
Regeringen gör en fortsatt satsning på lärarlyftet för att öka lärarnas kompetens. Där ingår också ett s.k. rektorslyft för landets skolledare. Flera undersökningar visar att ledarskapet i skolan är en viktig nyckelfaktor för att öka kunskapsresultaten. Satsningen är på 1,3 miljarder fram till 2014.
- En förlängning av lärarlyftet är givetvis positiv, men de brister som idag finns måste åtgärdas. Det är exempelvis inte rimligt att lärare tvingas gå ner i lön under tiden de får kompetensutveckling, säger Eva-Lis Sirén.
En arbetsgrupp ska tillsättas inom Alliansen som ska analysera utformningen av ett stimulansbidrag till kommuner eller skolor som inför lönesättningsmodeller som belönar lärare som visar en positiv påverkan på elevernas resultat och trivsel.
- Bra lärare ska ha bra betalt och belönas för goda resultat. Svenska lärarlöner är överlag för låga. Ska läraryrket locka de bästa måste de höjas betydligt. Det har stått i våra centrala löneavtal i femton år, men inget har hänt. Förhopp-ningsvis kan stimulanser sätta fart på kommunerna, säger Eva-Lis Sirén.

Upplysningar: Lärarförbundets presschef Claes Nyberg, 08-737 69 02.

Lärarförbundet är Sveriges största lärarorganisation och driver frågor som utvecklar läraryrket och skolan. Lärarförbundet är ett fackligt yrkesförbund med 225 000 medlemmar. De största medlemsgrupperna utgörs av lärare i grund- och gymnasieskolan, förskollärare, fritidspedagoger, skolledare och lärare på högskolan.
2 (1)Om oss

Lärarförbundet är Sveriges största lärarorganisation och driver frågor som utvecklar läraryrket och skolan. Lärarförbundet är ett fackligt yrkesförbund med 232 000 medlemmar. De största medlemsgrupperna utgörs av lärare i grund- och gymnasieskolan, förskollärare, fritidspedagoger, skolledare och lärare på högskolan.

Dokument & länkar