Eva-Lis Preisz nominerad till ordförande i Lärarförbundet

Lärare leder är temat när Lärarförbundet går till kongress den 6-9 november. Förutom kongressförhandlingar kommer kongressdelegaterna att välja ordförande, vice ordföranden och förbundsstyrelse.Val av ordförande sker den 7 november kl. 8.30 och val av 1:e och 2:e ordförande samma dag kl. 9.30.

Plats: Segelbåtsvägen 15, Stora Essingen, Stockholm.

Kommentarer: Eva-Lis Preisz, ordförande Lärarförbundet, 0705-76 72 38 Ann-Charlotte Eriksson, förbundsstyrelseledamot Lärarförbundet, 070-537 547 Inger Maurin, 2:e vice ordförande Lärarförbundet, 0703-16 16 53 Alf Johansson, ordförande i Lärarförbundets valberedning, 0704-17 69 69

Upplysningar: Matilda Westerman, pressekreterare Lärarförbundet, 08-737 69 02

Läs mer på lararforbundet.se/kongressen

Lärarförbundet är ett fackligt yrkesförbund med 228 000 medlemmar. De största medlemsgrupperna utgörs av lärare i grund- och gymnasieskolan, förskollärare, fritidspedagoger, skolledare och lärare på högskolan. Lärarförbundet är Nordens största lärarorganisation och driver frågor som utvecklar läraryrket och skolan.

Om oss

Lärarförbundet är Sveriges största lärarorganisation och driver frågor som utvecklar läraryrket och skolan. Lärarförbundet är ett fackligt yrkesförbund med 232 000 medlemmar. De största medlemsgrupperna utgörs av lärare i grund- och gymnasieskolan, förskollärare, fritidspedagoger, skolledare och lärare på högskolan.

Prenumerera