Fem punkter till Alliansen inför mötet i Maramö

Idag samlas Alliansens partiledare i Annie Lööfs barndomshem i Maramö för att lägga fast riktlinjerna inför valet 2014. Lärarförbundet har därför tagit fram ett skolpolitiskt "valmanifest" som har överlämnats till Annie Lööf.  

Lärarförbundet vill med anledning av mötet erbjuda sin kunskap och hjälp i att formulera svaren på skolans utmaningar – de som också är hela Sveriges utmaningar

– Alla partier borde kunna enas om våra krav, om man vill elevers och lärares bästa, säger Lärarförbundets ordförande Eva-Lis Sirén.

Lärarförbundets fem krav i korthet:

• Förläng satsningen på det så kallade lärarlyftet efter 2015.
• Minska elevgrupperna i förskolan, fritidshemmen och grundskolan och ge lärare och rektorer större inflytande över hur skolans resurser fördelas.
• Avskaffa kravet på skriftliga omdömen i hela grundskolan och ändra inte betygssystemet.
• Ta fram en digital strategi för en likvärdig skola i hela landet. Ge lärare tid att utveckla sin digitala kompetens.
• Tillför lärarlönerna 5 miljarder kronor och se till att kommuner med Alliansstyre helt sluter lönegapet till andra akademiska yrken.

– Vi vet att skolan kommer att bli en stor valfråga och därför vill vi erbjuda våra expertkunskaper. Men vi tar ingen partipolitisk hänsyn, det enda parti vi tar är lärarnas, säger Eva-Lis Sirén.

För mer information:
Amanda Florin, Pressekreterare,  072-237 88 82
Lärarförbundets pressjour 08-737 69 02

Lärarförbundet är Sveriges största lärarorganisation och driver frågor som utvecklar läraryrket och skolan. Lärarförbundet är ett fackligt yrkesförbund med 230 000 medlemmar. De största medlemsgrupperna utgörs av lärare i grund- och gymnasieskolan, förskollärare, fritidspedagoger, skolledare och lärare på högskolan.

Taggar:

Om oss

Lärarförbundet är Sveriges största lärarorganisation och driver frågor som utvecklar läraryrket och skolan. Lärarförbundet är ett fackligt yrkesförbund med 232 000 medlemmar. De största medlemsgrupperna utgörs av lärare i grund- och gymnasieskolan, förskollärare, fritidspedagoger, skolledare och lärare på högskolan.

Prenumerera

Dokument & länkar