Fler lediga lärarjobb- Det är glädjande att vi nu kan ana en blygsam vändning på arbetsmarknaden för lärare. Samtidigt är det viktigt att konstatera att det fortfarande är långt kvar till den arbetsmarknad som lärare hade 2008 så vi har ännu inte återhämtat oss från krisen, säger Lärarförbundets vice ordförande Inger Maurin.

Det totala antalet lärare som söktes under våren var 14 367. Skolverket har tidigare bedömt att det krävs 50 000 nya lärare för att tillfredsställa den ökade efterfrågan på lärare.

- Det är nu viktigt att arbetsgivarna tidigt säkrar sin efterfrågan på lärare i alla skolformer så att inte misstagen från krisen på nittiotalet återupprepas. Samhället vinner på om alla skolor är moderna arbetsplatser med god tillgång på lärare. En skola där alla får chansen att lyckas, säger Inger Maurin.

Det är stora regionala skillnader i de siffror som Lärarförbundet idag kan presentera. I Norrbotten och Värmland har den största förändringen skett gentemot förra året och i år har man där sökt nästan dubbelt så många lärare som förra året. I några län som Kalmar, Gävleborg och Gotlands län kan man se en fortsatt minskad efterfrågan på lärare. - Med de medel som både regeringen och oppositionen nu utlovat måste de lokala politikerna ta sitt ansvar för att ge skolan stabila planeringsförutsättningar. Det handlar om att successivt anställa fler lärare så att rätt insatser kan göras vid rätt tillfälle. Skolans uppdrag är för viktigt för att snålas med. Börja med skolan så ordnar sig resten är vårt budskap till landets kommunpolitiker, säger Inger Maurin.

Upplysningar: Lärarförbundets presschef Håkan Carlsson, 08-737 69 02.

Lärarförbundet är Sveriges största lärarorganisation och driver frågor som utvecklar läraryrket och skolan. Lärarförbundet är ett fackligt yrkesförbund med 225 000 medlemmar. De största medlemsgrupperna utgörs av lärare i grund- och gymnasieskolan, förskollärare, fritidspedagoger, skolledare och lärare på högskolan.

Om oss

Lärarförbundet är Sveriges största lärarorganisation och driver frågor som utvecklar läraryrket och skolan. Lärarförbundet är ett fackligt yrkesförbund med 232 000 medlemmar. De största medlemsgrupperna utgörs av lärare i grund- och gymnasieskolan, förskollärare, fritidspedagoger, skolledare och lärare på högskolan.

Dokument & länkar