Folkpartiet kan bättre

I dag inleder Folkpartiet sitt landsmöte. Det är ett tillfälle att utvärdera politiken och ett tillfälle till diskussioner om framtiden. Från Lärarförbundets sida är vi nöjda med att skolfrågorna också fortsatt verkar få en framskjuten position i partiets politik.

-          På denna punkt är jag helt överens med Jan Björklund. Folkpartiet behöver ingen ny profilfråga. Att sätta skolfrågan högt är helt i takt med väljaropinionen. Däremot behöver man utveckla skolpolitiken och då måste lärarlönerna bli en huvudfråga, säger Lärarförbundets ordförande Eva-Lis Sirén.

Lärarförbundet har skärskådat de kommuner där Folkpartiet har extra stort inflytande genom t.ex. ordförandeplats i kommunstyrelse, skolnämnd eller motsvarande och ställt lärarlönerna där mot skattekraften i kommunerna. Skattekraften speglar vad de boende i kommunen tjänar. Skillnaden mellan lärarlöner och vad andra yrkesgrupper tjänar har då visat sig större i kommuner där Folkpartiet har stort inflytande än i andra.

-          Resultatet är tyvärr nedslående vad det gäller Folkpartiets insatser för att fylla igen lärarnas lönegap till andra jämförbara grupper. Nu måste också Folkpartiet ta sitt ansvar och långsiktigt satsa på lärarna. De har makt att förändra där de har inflytande. Använd den makten, säger Eva-Lis Sirén.

Gapet till vad andra yrkesgrupper tjänar är ca fem procent större i de kommuner där Folkpartiet har stort inflytande. Det är en skillnad som känns i köpkraft mot bakgrund av att gapet till andra jämförbara grupper redan är ca 10 000 kronor.

-          Sverige har inte råd med politiker som snålar med lärarnas löner och därmed orsakar fortsatt lärarbrist. Jan Björklund har sagt att lärarna har Sveriges viktigaste yrke. Jag kan inte annat än hålla med. Det här duger inte. Folkpartiet kan bättre, säger Eva-Lis Sirén.

För upplysningar och kommentarer:
Lärarförbundets presschef Håkan Carlsson 070-867 3986
Lärarförbundets pressjour 08-737 69 02

Lärarförbundet är Sveriges största lärarorganisation och driver frågor som utvecklar läraryrket och skolan. Lärarförbundet är ett fackligt yrkesförbund med 230 000 medlemmar. De största medlemsgrupperna utgörs av lärare i grund- och gymnasieskolan, förskollärare, fritidspedagoger, skolledare och lärare på högskolan.

Taggar:

Om oss

Lärarförbundet är Sveriges största lärarorganisation och driver frågor som utvecklar läraryrket och skolan. Lärarförbundet är ett fackligt yrkesförbund med 232 000 medlemmar. De största medlemsgrupperna utgörs av lärare i grund- och gymnasieskolan, förskollärare, fritidspedagoger, skolledare och lärare på högskolan.