Försäljning av Kv. Bryggmästaren

Lärarförbundet har beslutat att avyttra tomträtterna till Kv. Bryggmästaren i centrala Stockholm. Kvarteret står inför en förädlingsfas och Lärarförbundet beslöt sig, efter en översyn av fastighetsbeståndet, för försäljning. PwC har anlitats som rådgivare i försäljningsprocessen.

I dagarna inleds försäljningen av Kv. Bryggmästaren i centrala Stockholm, som idag innehas med tomträtt av Lärarförbundet. Kvarteret omfattar ca 15 000 kvadratmeter och ligger i Västra City, ett område med stor potential och som av branschexperter utsetts till ett av Stockholms attraktivaste lägen.

I samband med att en större vakans uppstår under sommaren 2012 skapas förutsättningar att genomföra en omfattande förädling av kvarteret.

– Det är en unik möjlighet att förvärva ett helt kvarter mitt i Stockholm city säger Johan Björk, projektledare hos PwC.

För upplysningar:
Lärarförbundets Pressjour 08-737 69 02

Lärarförbundet är Sveriges största lärarorganisation och driver frågor som utvecklar läraryrket och skolan. Lärarförbundet är ett fackligt yrkesförbund med 230 000 medlemmar. De största medlemsgrupperna utgörs av lärare i grund- och gymnasieskolan, förskollärare, fritidspedagoger, skolledare och lärare på högskolan.

Taggar:

Om oss

Lärarförbundet är Sveriges största lärarorganisation och driver frågor som utvecklar läraryrket och skolan. Lärarförbundet är ett fackligt yrkesförbund med 232 000 medlemmar. De största medlemsgrupperna utgörs av lärare i grund- och gymnasieskolan, förskollärare, fritidspedagoger, skolledare och lärare på högskolan.

Dokument & länkar