Förslag för nyanlända välkomnas

Regeringen har idag presenterat förslag om förlängd skolplikt, prioritering av svenskämnet och extra undervisningstid i svenska för nyanlända elever.

-          Det är viktigt att vi ger nyanlända elever den bästa möjliga starten på sin skolgång i Sverige. Mer fokus på svenska och mer tid för undervisning ger givetvis eleverna större möjligheter att nå kunskapsmålen, säger Lärarförbundets ordförande Eva-Lis Sirén.

Skollagen ska reglera att man kan ge förberedelseklass i högst ett år. Där ska ges särskild undervisning i de ämnen där det behövs, men särskilt fokusera på svenska.

-          En tidsbegränsning kan vara bra för att undvika att eleverna fastnar i den förberedande klassen år efter år, men lika viktigt är att förberedelseklassen organiseras så att eleven som individ ska klara målen, säger Eva-Lis Sirén.

Utöver de satsningar som regeringen presenterar borde också undervisning på modersmål stärkas.

-          Modersmålsundervisning och studiehandledning på modersmålet är oerhört viktig för kunskaper i alla ämnen. Svensk skola ska vara en skola för alla elever. Vi måste öka likvärdigheten och se till att elever med annan språkbakgrund får samma chans som andra elever, säger Eva-Lis Sirén.

För upplysningar och kommentarer:
Lärarförbundets presschef Håkan Carlsson 070-867 3986
Lärarförbundets pressjour 08-737 69 02

Lärarförbundet är Sveriges största lärarorganisation och driver frågor som utvecklar läraryrket och skolan. Lärarförbundet är ett fackligt yrkesförbund med 230 000 medlemmar. De största medlemsgrupperna utgörs av lärare i grund- och gymnasieskolan, förskollärare, fritidspedagoger, skolledare och lärare på högskolan.

Taggar:

Om oss

Lärarförbundet är Sveriges största lärarorganisation och driver frågor som utvecklar läraryrket och skolan. Lärarförbundet är ett fackligt yrkesförbund med 232 000 medlemmar. De största medlemsgrupperna utgörs av lärare i grund- och gymnasieskolan, förskollärare, fritidspedagoger, skolledare och lärare på högskolan.

Prenumerera