Ge lärarna rätt förutsättningar

Idag offentliggjordes den nya PISA-rapporten från OECD om elevers möjlighet att lösa problem. Återigen hamnar svenska elever under OECD-genomsnittet även om svenska elever klarar sig bättre än i de tre förmågor som testades i den PISA-rapport som presenterades i slutet av förra året.

-          Eftersom detta är den första studien i sitt slag så vet vi inte om svenska elever har förbättrats eller försämrats i problemlösning. Men det står utom allt tvivel att svensk skola står inför en tuff uppgift att föra tillbaka Sverige till en utbildningspolitisk toppnation. Lärarna måste få rätt förutsättningar för att kunna göra det jobbet, säger Lärarförbundets ordförande Eva-Lis Sirén.

Den här undersökningen testar elevernas kreativa och problemlösande förmåga och genomfördes 2012 med nästan 5000 deltagande svenska femtonåringar.

- För att skolan ska rusta eleverna för arbetsmarknaden måste kreativitet få ett större utrymme i svensk skola. Undersökningen visar att det är just denna förmåga som kommer att spela en allt större roll i framtiden, säger Eva-Lis Sirén. 
 

När OECD:s utbildningschef, Andreas Schleicher, var här och kommenterade PISA-resultaten så lyfte han fram lärarnas betydelse och de låga lärarlönerna i Sverige till skillnad från de länder som har bra kunskapsresultat.

-          Svenska politiker borde ta till sig den internationella expertisens syn på lärarnas status och löner. Det är ingen tvekan om att sådana faktorer spelar en betydelsefull roll för den skolans utveckling och att höjda löner ökar läraryrkets attraktivitet. Något som i ljuset av lärarkrisen är helt avgörande, säger Eva-Lis Sirén.

För upplysningar och kommentarer:
Lärarförbundets presschef Håkan Carlsson 070-867 3986
Lärarförbundets pressjour 08-737 69 02

Lärarförbundet är Sveriges största lärarorganisation och driver frågor som utvecklar läraryrket och skolan. Lärarförbundet är ett fackligt yrkesförbund med 230 000 medlemmar. De största medlemsgrupperna utgörs av lärare i grund- och gymnasieskolan, förskollärare, fritidspedagoger, skolledare och lärare på högskolan.

Taggar:

Om oss

Lärarförbundet är Sveriges största lärarorganisation och driver frågor som utvecklar läraryrket och skolan. Lärarförbundet är ett fackligt yrkesförbund med 232 000 medlemmar. De största medlemsgrupperna utgörs av lärare i grund- och gymnasieskolan, förskollärare, fritidspedagoger, skolledare och lärare på högskolan.