Höj ambitionerna för gymnasieskolan


- Vi kan inte acceptera de sänkta kunskapsambitionerna i fråga om de gemensamma ämnena på de yrkesförberedande programmen. Oavsett utbildning och yrkesval, behöver alla unga människor goda grundläggande kunskaper.
- Lärarbundet motsätter sig också utredningens förslag att ta bort den estetiska verksamheten för en stor andel av gymnasieskolans elever. Det estetiska lärandet är viktigt för många elever. Kommunikativa färdigheter och estetik är framtidsfrågor vars betydelse snarast kommer att öka i framtiden.
- Den reform som nu förbereds måste fattas efter ett stort mått av politiskt samförstånd. Svensk skola skulle inte må bra av en reform vars grundläggande beståndsdelar riskerar att rivas upp vid ett eventuellt regeringsskifte, avslutar Eva-Lis Sirén.
Upplysningar: Håkan Carlsson, presschef, 08-737 69 02 Lärarförbundet är Sveriges största lärarorganisation med ca 225 000 medlemmar. Läs mer om Lärarförbundet på: http://www.lararforbundet.se

Om oss

Lärarförbundet är Sveriges största lärarorganisation och driver frågor som utvecklar läraryrket och skolan. Lärarförbundet är ett fackligt yrkesförbund med 232 000 medlemmar. De största medlemsgrupperna utgörs av lärare i grund- och gymnasieskolan, förskollärare, fritidspedagoger, skolledare och lärare på högskolan.

Prenumerera