Johanna Jaara Åstrand om Skolinspektionens rapport om förskolan  –  Nu kan ingen politiker blunda för behovet av fler förskollärare

Skolinspektionens rapport visar att på flertalet förskolor hade personalen ett bra förhållningssätt till barnen, men på var femte förskola fick inte barnen tillräckligt med uppmärksamhet och tillsyn. Ju fler barn varje anställd hade ansvar för, desto mindre uppmärksamhet och tillsyn fick barnen.

– Det är bra att brister i förskolan lyfts fram. Det behövs för att de ansvariga politikerna ska inse att förskolan behöver mer resurser, säger Johanna Jaara Åstrand, ordförande i Lärarförbundet.

Hon ser fram emot det riktmärke för barngruppernas storlek som utbildningsminister Gustav Fridolin utlovade förra veckan.  

– När vi frågar förskollärarna är just barngruppernas storlek det största problemet.

Johanna Jaara Åstrand vill också se riktlinjer för förskollärartäthet och personaltäthet.

– Legitimerade förskollärare är av avgörande betydelse för kvaliteten i förskolan. Med utbildad personal blir bemötandet bättre, det visar forskningen. Idag finns alldeles för få förskollärare med en många gånger orimlig arbetssituation.

SCB spår att det om tio år kommer saknas 14 500 förskollärare.

– Därför måste man bygga ut förskollärarutbildningen. Idag räcker inte platserna till alla som söker, säger Johanna Jaara Åstrand.

Om oss

Lärarförbundet är Sveriges största lärarorganisation och driver frågor som utvecklar läraryrket och skolan. Lärarförbundet är ett fackligt yrkesförbund med 232 000 medlemmar. De största medlemsgrupperna utgörs av lärare i grund- och gymnasieskolan, förskollärare, fritidspedagoger, skolledare och lärare på högskolan.

Prenumerera