Justeringar i lärarlegitimationen föreslås

Idag presenterar regeringen en remisspromemoria med förslag på justeringar i lärarlegitimationsreformen. Bland annat föreslås möjligheten till lokal behörighet för lärare med lång erfarenhet i ett ämne.

-          Äntligen ger Lärarförbundets påverkansarbete resultat. Det är bra och välkommet att regeringen har modet att justera en stor reform. Lärarförbundet har varnat för ett organisatoriskt kaos och därför är det så viktigt att reformen justeras för att kunna bli vad den förtjänar att vara, säger Lärarförbundets ordförande Eva-Lis Sirén.

-          Risken med en lokal behörighet är att lärare låses fast vid en arbetsgivare. Eleverna har rätt att möta välutbildad och behörig personal i skolan och lösningen är mer kompetensutveckling för fler lärare och här måste arbetsgivaren ta sitt ansvar, säger Eva-Lis Sirén.

Nyligen presenterade Skolverket en studie över hur många lärare som inte är behöriga i sina ämnen. Endast drygt hälften av grundskolans lärare med pedagogisk högskoleexamen för årskurs 7-9 var förra året behöriga för de ämnen och årskurser de undervisar i.

-          Det är bra att den erfarenhetsbaserade kompetensen tas till vara, men den lokala behörigheten får inte bli ett sätt att smita undan. Kommunerna och staten måste ta gemensamt ansvar för kompetensutvecklingen och det ansvaret kan inte frånsägas. Skolverkets rapport visar på det akuta behovet av behöriga lärare, säger Eva-Lis Sirén.

Ett annat förslag är att danspedagogerna lättare ska få sin utbildning behörighetsförklarad via lärarlyftet. Detta gäller även personer med liknande pedagogiska utbildningar inom andra estetiska ämnen.

-          Lärarförbundet har hela tiden kämpat för att danspedagogerna ska få sin utbildning behörighetsförklarad. Därför är jag glad att regeringen har gått oss till mötes genom att erbjuda dem som vill ha en lärarexamen att få en sådan, säger Eva-Lis Sirén.

-          Många frågor om legitimation för lärare i fritidshem återstår, liksom för andra grupper. Nu fortsätter Lärarförbundets intensiva jobb för att få regeringen att snarast agera, säger Eva-Lis Sirén.

För mer information:
Amanda Florin, Pressekreterare,  072-237 88 82
Lärarförbundets pressjour 08-737 69 02

Lärarförbundet är Sveriges största lärarorganisation och driver frågor som utvecklar läraryrket och skolan. Lärarförbundet är ett fackligt yrkesförbund med 230 000 medlemmar. De största medlemsgrupperna utgörs av lärare i grund- och gymnasieskolan, förskollärare, fritidspedagoger, skolledare och lärare på högskolan.

Taggar:

Om oss

Lärarförbundet är Sveriges största lärarorganisation och driver frågor som utvecklar läraryrket och skolan. Lärarförbundet är ett fackligt yrkesförbund med 232 000 medlemmar. De största medlemsgrupperna utgörs av lärare i grund- och gymnasieskolan, förskollärare, fritidspedagoger, skolledare och lärare på högskolan.

Dokument & länkar