Kalmar utsedd till bästa skolkommun i län i Lärarförbundets rankning

För femtonde året i rad presenterar Lärarförbundet sin rankning Bästa skolkommun. Bäst i år i Kalmar län är Kalmar kommun. På andra plats kommer Nybro och på tredje plats Mörbylånga.

- Jag vill gratulera alla skickliga lärare, skolledare, elever och alla andra som arbetar med skolan i Kalmar. Det är genom ett långsiktigt fokus på skolutveckling på alla nivåer - från förskolan till gymnasiet – som man når de höga placeringarna, säger Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand.

Kalmar län har i år sju kommuner som placerar sig bland de 100 bästa kommunerna i landet, jämfört med åtta kommuner förra året.

Bästa skolkommun är den mest heltäckande jämförelsen mellan kommunernas utbildningsverksamhet och baseras på 13 kriterier, bland annat lärarlöner, lärartäthet, resurser till undervisningen och elevresultat. I år presenteras rankningen i ljuset av en skriande lärarbrist och debatter om lärarnas löner. Många kommuner har också gjort stora förändringar i sitt skolväsende för att ta emot många nyanlända elever det senaste året.

-Bra och engagerade lärare är det viktigaste för att höja elevernas kunskaper, oavsett vilken bakgrund eleven har. Därför är fler lärare och bättre löne- och arbetsvillkor för lärarna helt nödvändigt för att utveckla skolan. Här måste både regering och huvudmän se till att de pengar som kommunerna nu får för att förbättra skolan används på rätt sätt och inte försvinner till annat, säger Johanna Jaara Åstrand.

-  De kommuner som placerar sig högt i vår rankning har också bevisligen en mycket väl fungerande skola, och min förhoppning är att så många elever som möjligt - inte minst nyanlända - ska få chansen att få ta del av utbildningen i dessa toppkommuner.

Skolan viktig faktor vid val av bostadsort 

I en Novus-undersökning som Lärarförbundet låtit göra säger nära åtta av tio föräldrar med barn i skolåldern att de skulle vara beredda att byta kommun eller stadsdel för att deras barn ska få en bättre skola. Och även bland de som svarar nej på frågan vore många ändå beredda att flytta om resultaten i deras barns nuvarande skola skulle försämras.

- Det är uppenbart att skolan är en av de viktigaste faktorerna för var människor väljer att bosätta sig idag. Dessa siffror är en tydlig signal till landets alla kommunpolitiker: genom att satsa på skolan säkrar man både en god skolkvalitet och en positiv invånarutveckling.

Läs mer och se hela rankningen här: lararforbundet.se/basta-skolkommun 

Idag kl 10.00 hålls en prisutdelning för de 10 bästa skolkommunerna på Lärarnas hus i Stockholm. Prisutdelningen kommer att webbsändas på lararkanalen.se samt på facebook.com/lararforbundet

Regionala kartor och pressbilder från prisceremonin kommer att finnas på https://www.lararforbundet.se/artiklar/pressmaterial-basta-skolkommun

Med anledning av Bästa skolkommun kommer Lärarförbundets vice ordförande Maria Rönn också att besöka Kalmar och Nybro kommun. Media inbjuds att medfölja på besöken.

Tid och plats

Onsdag 5 oktober: Kalmar kommun, Kalmarsundsskolan kl 8.30-10. Nybro kommun, Paradisskolan kl 13-14

För frågor om statistiken, kontakta utredare Lars Ullén på 08-737 66 26 eller lars.ullen@lararforbundet.se eller statistiker Jenny Davidsson på 08-737 68 98 eller jenny.davidsson@lararforbundet.se 

För pressfrågor, kontakta presschef Petra Kjellarson på 070-215 00 27 eller pressjouren 08-737 69 02.

Pressbilder på Johanna Jaara Åstrand

Lärarförbundet är Sveriges största lärarorganisation och driver frågor som utvecklar läraryrket och skolan. Lärarförbundet är ett fackligt yrkesförbund med 232 000 medlemmar. De största medlemsgrupperna utgörs av lärare i grund- och gymnasieskolan, förskollärare, fritidspedagoger, skolledare och lärare på högskolan.

Om oss

Lärarförbundet är Sveriges största lärarorganisation och driver frågor som utvecklar läraryrket och skolan. Lärarförbundet är ett fackligt yrkesförbund med 232 000 medlemmar. De största medlemsgrupperna utgörs av lärare i grund- och gymnasieskolan, förskollärare, fritidspedagoger, skolledare och lärare på högskolan.

Prenumerera

Media

Media