Klokt att låta lärarlegitimationsreformen få tid för att undvika kaos

Lärarförbundets ordförande Eva-Lis Sirén anser att det är bra och klokt av regeringen att de ger sig tid att ta hand om de barnsjukdomar som reformen har fört med sig samt ger Skolverket tid att klara av de många ansökningarna. Men hon understryker att det inte får innebära att skolhuvudmännen slår sig till ro och inväntar ikraftträdandet i december 2013.

-Skolhuvudmännen måste nu ta sitt ansvar och arbeta för att underlätta införandet och bland annat se till att de lärare som behöver kompetensutveckling får detLärarlegitimationen är en av de största och viktigaste reformerna för att öka kvalitet i skolan och för att höja lärarnastatusReformen får inte misslyckas. Det är den alltför viktig för, säger Eva-Lis Sirén.

Lärarförbundet varnade tidigt för att ett organisatoriskt kaos vid införandet och ser att fler problem riskerar att uppstå framöver. Bland annat anser Lärarförbundet att reformen ärkraftigt underfinansierad.

-Det krävs stora satsningar på kompetensutveckling för lärare. Idag är det i praktikenläraren själv som får bekosta den utbildning som krävs för att få legitimationen. Det är naturligtvis helt oacceptabelt. Det kommer att leda till att vi får fler obehöriga lärare och kvaliteten i skolan riskerar att försämras – när tanken är den motsatta, säger Eva-Lis Sirén.

Lärarförbundet föreslår därför att regeringen nu inrättar en nationell kommitté med representanter för Sveriges utbildningsväsende som ska lösa de frågor och problem som uppkommer och föreslå regeringen de insatser som krävs för att reformen ska lyckas.

Det är en alltför viktig reform för skolan och lärarna för att låta den misslyckas. Den förtjänar att lyckas, avslutar Eva-Lis Sirén.

För upplysningar:
Lärarförbundets Pressjour 08-737 69 02

Lärarförbundet är Sveriges största lärarorganisation och driver frågor som utvecklar läraryrket och skolan. Lärarförbundet är ett fackligt yrkesförbund med 230 000 medlemmar. De största medlemsgrupperna utgörs av lärare i grund- och gymnasieskolan, förskollärare, fritidspedagoger, skolledare och lärare på högskolan.

Taggar:

Om oss

Lärarförbundet är Sveriges största lärarorganisation och driver frågor som utvecklar läraryrket och skolan. Lärarförbundet är ett fackligt yrkesförbund med 232 000 medlemmar. De största medlemsgrupperna utgörs av lärare i grund- och gymnasieskolan, förskollärare, fritidspedagoger, skolledare och lärare på högskolan.

Dokument & länkar